Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Aktuality


 

Zprávy

první
ze 9
další poslední

Daň z nemovitostí - změny pro obce

Zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů, změnil zákon o dani z nemovitostí. Mimo jiné rozšířil možnosti obcí ovlivnit výši daně na svém území. V přílohách přinášíme výklad zákona a vzor obecně závazné vyhlášky, kterou může obec vydat v samostatné působnosti. celý text

ostatní | 31. 3. 2008 | Autor:
#

Dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje

V přiloženém souboru přinášíme soupis podpořených akcí na území MAS schválených Radou kraje včetně návrhu finančního příspěvku. Nově jsou zařazeny barevně vyznačené akce, které schválilo zastupitelstvo na svém zasedání 25.2. celý text

ostatní | 27. 2. 2008 | Autor:
#

Fond životního prostředí Středočeského kraje

Rada kraje usnesením č. 033-2/2008/RK a 036-2/2008/RK ze dne 23. ledna 2008 odsouhlasila vyhlášení jarního a mimořádného kola výběrového dotačního řízení Středočeského kraje v oblasti životního prostředí pro rok 2008. celý text

ostatní | 25. 1. 2008 | Autor:
setkaní

Setkání nad strategií MAS a Programem rozvoje venkova

Dne 19. 11. 2007 se v sále pohostinství 'U Datla' ve Zbraslavicích konalo jedno z regionálních setkání věnovaných problematice udržitelného rozvoje venkova. V rámci akce proběhlo za účasti studentů katedry regionálního rozvoje PřF UK připomínkování pracovní verze SPL a byla vedena diskuse k zjišťování potřeb obyvatel venkova. celý text

ostatní | 21. 11. 2007 | Autor:
spalovna Lenzing

Exkurze po zařízeních na ekologickou likvidaci odpadu v Horním Rakousku

V říjnu loňského roku absolvovala řada starostů z obcí MAS na pozvání firmy AVE CZ s.r.o. exkurzi po zařízeních na ekologickou likvidaci odpadu, které firma provozuje v Horním Rakousku. V rámci exkurze jsme navštívili fluidní spalovnu v Lenzingu, recyklační linku na chladící zařízení v Timelkamu, spalovnu ve Welsu a třídící linku druhotných surovin v Horschingu. Vše bylo doplněno společnou večeří ve vyhlášené linecké restauraci Klosterhof. celý text

ostatní | 16. 10. 2007 | Autor:
dozinky

Vlkaneč získala oranžovou stuhu v soutěži Vesnice roku

Skvělého úspěchu dosáhla jedna z našich členských obcí v hodnocení soutěže Vesnice roku. V rámci Středočeského kraje jí byla udělena oranžová stuha za vzornou spolupráci obce a zemědělských subjektů. Medailon o obci a malou galerii přinášíme na následujících stránkách. celý text

ostatní | 20. 9. 2007 | Autor:
hotel

Hotel sv. Hubert znovu otevřen

V srpnu letošního roku byl po mnoha letech znovu otevřen zbraslavický hotel. Nový majitel zafinancoval jeho celkovou rekonstrukci a výsledek je více než zdařilý. celý text

ostatní | 6. 8. 2007 | Autor:
#

Leader ČR 2007

Dne 23. července 2007 vypsalo MZe národní dotační titul pro MAS na rok 2007. Termín pro předložení žádostí o realizaci strategie byl stanoven na 10. 8. 2007. MAS Lípa pro venkov o.s. předložila v tomto termínu žádost na finanční zdroje ve výši 5.000.000,- Po posouzení výběrovou komisí nebyl náš záměr bohužel vybrán k realizaci. Z 57 žadatelů jsme obsadili 33. místo. Podpořeno bylo 24 záměrů. celý text

ostatní | 25. 7. 2007 | Autor:
#

Průvodce vznikem projektu

Několik užitečných rad pro budoucí předkladatele projektů v rámci strategie MAS Lípa pro venkov. celý text

ostatní | 22. 5. 2007 | Autor:
Hojkov

Ekologické ČOV - exkurze

Ve středu 14. 2. 2007 podniklo 25 starostů z území MAS Lípa pro venkov studijní cestu k problematice ekologických čístíren odpadních vod pro malé obce. celý text

ostatní | 16. 2. 2007 | Autor:
#

Prezentace projektů Sdružení Růže

Dne 23. 1. 2007 se ve Zbraslavicích konala prezentace projektů realizovaných MAS Sdružení Růže v období 2004-2006, určena všem zájemcům o rozvoj venkova. Akce byla zaměřena na ukázky konkrétních příkladů projektů. Přednášejícím byl manažer MAS Sdružení Růže pan Jan Malík. celý text

ostatní | 25. 1. 2007 | Autor:
#

Nabídka zvýhodnění webových prezentací pro obce MAS Lípa pro venkov

Všechny členské obce MAS Lípa pro venkov mají možnost využít zvýhodněnou cenovou nabídku vytvoření a provozu webové prezentace obce.
Cílem akce je umožnit i menším obcím vytvořit a provozovat finančně nenáročnou, snadno a přímo upravovanou (vhodné pro bežné uživatele) prezentaci a zároveň umožnit vzájemnou spolupráci obcí při uveřejňování informací na internetu.
Stránky obcí v redakčním systému OXi samozřejmě umožňují zveřejnění všech ze zákona povinných zveřejňovaných informací. celý text

ostatní | 8. 1. 2007 | Autor:
#

Jak na dotace z EU

Občanské sdružení MAS Lípa pro venkov uspořádalo v rámci dotace poskytnuté MZe ČR na vznik a rozvoj místní akční skupiny jednodenní kurz zaměřený na získání základních informací o vzniku strategie a tvorbě projektů pro Strukturální fondy EU v období 2007 - 2013. Akce se zúčastnilo více než 45 zájemců zastupujících všechny sféry života na venkově. celý text

ostatní | 13. 11. 2006 | Autor:
log

Vyhodnocení soutěže na návrh loga MAS Lípa pro venkov o.s.

Členové poroty vybrali vítězný soutěžní návrh na logo MAS. Soutěže se zúčastnilo celkem pět autorů s deseti soutěžními návrhy. Autorem vítězného návrhu se stal pan Ondřej Kačerovský z Kolína. Podrobnosti jsou uvedeny v protokolu o průběhu soutěže. V příloze jsou loga od 3. do 1. místa. celý text

ostatní | 7. 9. 2006 | Autor:

Stanovisko Rady MAS Lípa pro venkov k územnímu plánu VÚC Střední Polabí

Následující stanovisko přijala rada občanského sdružení na svém jednání dne 1. 8. 2006. Kompletní projektová dokumentace VÚC Střední Polabí je k dispozici na internetových stránkách www.wmap.cz/vucpolabi celý text

ostatní | 3. 8. 2006 | Autor:
první
ze 9
další poslední