Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Aktuality


 

Zprávy

první
ze 10
poslední

Uhlířské Janovice

4. výzva - školení pro žadatele

Čas pokročil a v harmonogramu probíhající výzvy jsme se dostali do poloviny. celý text

ostatní | 5. 3. 2010 | Autor:

Článek o činnosti MAS

Na počátku února vyšel v Obzorech kutnohorska článek o činnosti MAS Lípa pro venkov o.s. v loňském roce. Celé znění přinášíme v příloze. celý text

ostatní | 8. 2. 2010 | Autor:
Holešov 2009 - plénum

Konference "Venkov 2009"

Zejména o budoucnosti rozvoje venkovských regionů, obcí a zemědělců po roce 2013 diskutovali účastníci dvoudenní národní konference Venkov 2009 v Holešově. celý text

ostatní | 23. 11. 2009 | Autor:
Schválena nová grantová schémata Středočeského kraje 1

Schválena nová grantová schémata Středočeského kraje

Dne 12.10.2009 Zastupitelstvo Středočeského kraje odsouhlasilo novou strukturu dotačních programů Středočeského kraje. celý text

ostatní | 14. 10. 2009 | Autor:
#

Školení výběrové komise

Ve snaze maximálně sjednotit pohled žadatelů na posuzované projekty uspořádala MAS Lípa pro venkov o.s. v září ještě před posuzováním jednotlivých projektů společné školení pro Programový výbor a Výběrovou komisi MAS. celý text

ostatní | 1. 10. 2009 | Autor:
návštěva hejtmana

Návštěva Hejtmana

V rámci letního půtování po Středočeském kraji zavítal do Zbraslavic jeho Hejtman Ing. Petr Bendl se svým doprovodem. V rámci téměř hodinové diskuse s představiteli místní samosprávy a MAS byly diskutovány některé problémy územního rozvoje. celý text

ostatní | 10. 8. 2009 | Autor:

Venkovská tržnice se představuje

Lípa pro venkov o.s. ve spolupráci s dalšími pěti MAS z celé naší republiky (MAS Krajina srdce o.s., MAS Sdružení Růže, o.s., MAS Jemnicko, o.p.s., MAS Podlipansko, o.p.s., LAG Strakonicko, o.s.) realizuje projekt Venkovská tržnice, který je financován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova. celý text

ostatní | 29. 5. 2009 | Autor:
Fond rozvoje měst a obcí - výsledky 1

Fond rozvoje měst a obcí - výsledky

Dne 16. března byl výzvou hejtmana zahájen příjem žádostí do nově zřízeného fondu pro rozvoj měst a obcí Středočeského kraje. celý text

ostatní | 18. 3. 2009 | Autor:
#

Dotační program Bezbarierové obce

Garantem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem je formou dotace přispět k odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a domů s pečovatelskou službou. Termín pro předkládání žádostí je od 1.12.2008 do 4.3.2009. celý text

ostatní | 24. 11. 2008 | Autor:
Opatovice I

Kdo si hraje, nezlobí

Tak se nazývá projekt zrealizovaný na základě dotace v rámci POV 2007 mikroregionem Zbraslavicko a sdužené obce. Celkovým nákladem ve výši 993.000 Kč byly pořízeny herní prvky pro dětská hřiště ve třinácti obcích mikroregionu. Dodavatelem byla firma LuNa Zdenice, která zvítězila ve výběrovém řízení. Středočeský kraj přispěl na realizaci projektu částkou 500.000 Kč. celý text

ostatní | 30. 9. 2008 | Autor:
#

Zasedání výběrové komise

Ve dnech 17. a 18. září 2008 proběhlo zasedání hodnotitelské komise MAS. K hodnocení bylo předloženo v pěti vypsaných dotačních titulech celkem 19 projektů, které splnily administrativní a formální náležitosti. celý text

ostatní | 22. 9. 2008 | Autor:
zámek

Projekt Sázava 21

Další jednání nad problematikou projektu "Sázava 21" se konalo 15. 9. na zámku ve Světlé nad Sázavou. celý text

ostatní | 17. 9. 2008 | Autor:
kancelář

Stěhování kanceláře

Na počátku září se kancelář MAS Lípa pro venkov o.s. přestěhovala do nově rekonstruovaných prostor zbraslavického zámečku čp. 2. celý text

ostatní | 1. 9. 2008 | Autor:
#

O semináře na téma

MAS Lípa pro venkov připravila pro pracovníky obecních úřadů, působících na území kutnohorského okresu, pracovní semináře, na kterých se účastníci prakticky seznámili s novým systémem zveřejňování informací dle zákona 159/2006 'o podávání oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích'. Technický provoz registru těchto oznámení zajišťuje server KutnaHora.INFO (www.kutnahora.info, www.kh.cz). celý text

ostatní | 11. 8. 2008 | Autor:
Uhlířské Janovice

Školení pro žadatele do 1. výzvy k příjmu žádostí

V termínu od 8. do 15. července 2008 proběhlo celkem pět školení pro žadatele do první výzvy dotací na realizaci SPL MAS Lípa pro venkov. Jejich místa byla vybrána tak, aby pokryla celé území místní akční skupiny. celý text

ostatní | 17. 7. 2008 | Autor:
okolí Zruče

Podpora na obnovu lesa postiženého přírodní katastrofou

V přiloženém dokumentu naleznete několik možností, jak postupovat při obnově porostů postižených nedávným orkánem. Bližší informace zájemci obdrží na ZA MZe v Kutné Hoře. celý text

ostatní | 23. 6. 2008 | Autor:

Výběr MAS k financování z Programu rozvoje venkova

S potěšením oznamujeme všem členům MAS Lípa pro venkov o.s., že náš Strategický plán Leader 'SPOLEČNĚ PRO KUTNOHORSKÝ VENKOV' byl vybrán k realizaci. Ze 102 zaregistrovaných žádostí jsme se umístili na 12 místě. Na základě hodnocení strategických plánů LEADER, které předkládaly Místní akční skupiny (MAS) bylo vybráno v prvním kole 48 MAS k financování v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Seznam úspěšných MAS, jejich náhradníků i MAS neschválených k financování z PRV naleznete v příloze. celý text

ostatní | 20. 5. 2008 | Autor:

Daň z nemovitostí - změny pro obce

Zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů, změnil zákon o dani z nemovitostí. Mimo jiné rozšířil možnosti obcí ovlivnit výši daně na svém území. V přílohách přinášíme výklad zákona a vzor obecně závazné vyhlášky, kterou může obec vydat v samostatné působnosti. celý text

ostatní | 31. 3. 2008 | Autor:
#

Dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje

V přiloženém souboru přinášíme soupis podpořených akcí na území MAS schválených Radou kraje včetně návrhu finančního příspěvku. Nově jsou zařazeny barevně vyznačené akce, které schválilo zastupitelstvo na svém zasedání 25.2. celý text

ostatní | 27. 2. 2008 | Autor:
#

Fond životního prostředí Středočeského kraje

Rada kraje usnesením č. 033-2/2008/RK a 036-2/2008/RK ze dne 23. ledna 2008 odsouhlasila vyhlášení jarního a mimořádného kola výběrového dotačního řízení Středočeského kraje v oblasti životního prostředí pro rok 2008. celý text

ostatní | 25. 1. 2008 | Autor:
setkaní

Setkání nad strategií MAS a Programem rozvoje venkova

Dne 19. 11. 2007 se v sále pohostinství 'U Datla' ve Zbraslavicích konalo jedno z regionálních setkání věnovaných problematice udržitelného rozvoje venkova. V rámci akce proběhlo za účasti studentů katedry regionálního rozvoje PřF UK připomínkování pracovní verze SPL a byla vedena diskuse k zjišťování potřeb obyvatel venkova. celý text

ostatní | 21. 11. 2007 | Autor:
spalovna Lenzing

Exkurze po zařízeních na ekologickou likvidaci odpadu v Horním Rakousku

V říjnu loňského roku absolvovala řada starostů z obcí MAS na pozvání firmy AVE CZ s.r.o. exkurzi po zařízeních na ekologickou likvidaci odpadu, které firma provozuje v Horním Rakousku. V rámci exkurze jsme navštívili fluidní spalovnu v Lenzingu, recyklační linku na chladící zařízení v Timelkamu, spalovnu ve Welsu a třídící linku druhotných surovin v Horschingu. Vše bylo doplněno společnou večeří ve vyhlášené linecké restauraci Klosterhof. celý text

ostatní | 16. 10. 2007 | Autor:
dozinky

Vlkaneč získala oranžovou stuhu v soutěži Vesnice roku

Skvělého úspěchu dosáhla jedna z našich členských obcí v hodnocení soutěže Vesnice roku. V rámci Středočeského kraje jí byla udělena oranžová stuha za vzornou spolupráci obce a zemědělských subjektů. Medailon o obci a malou galerii přinášíme na následujících stránkách. celý text

ostatní | 20. 9. 2007 | Autor:
hotel

Hotel sv. Hubert znovu otevřen

V srpnu letošního roku byl po mnoha letech znovu otevřen zbraslavický hotel. Nový majitel zafinancoval jeho celkovou rekonstrukci a výsledek je více než zdařilý. celý text

ostatní | 6. 8. 2007 | Autor:
#

Leader ČR 2007

Dne 23. července 2007 vypsalo MZe národní dotační titul pro MAS na rok 2007. Termín pro předložení žádostí o realizaci strategie byl stanoven na 10. 8. 2007. MAS Lípa pro venkov o.s. předložila v tomto termínu žádost na finanční zdroje ve výši 5.000.000,- Po posouzení výběrovou komisí nebyl náš záměr bohužel vybrán k realizaci. Z 57 žadatelů jsme obsadili 33. místo. Podpořeno bylo 24 záměrů. celý text

ostatní | 25. 7. 2007 | Autor:
#

Průvodce vznikem projektu

Několik užitečných rad pro budoucí předkladatele projektů v rámci strategie MAS Lípa pro venkov. celý text

ostatní | 22. 5. 2007 | Autor:
Hojkov

Ekologické ČOV - exkurze

Ve středu 14. 2. 2007 podniklo 25 starostů z území MAS Lípa pro venkov studijní cestu k problematice ekologických čístíren odpadních vod pro malé obce. celý text

ostatní | 16. 2. 2007 | Autor:
#

Prezentace projektů Sdružení Růže

Dne 23. 1. 2007 se ve Zbraslavicích konala prezentace projektů realizovaných MAS Sdružení Růže v období 2004-2006, určena všem zájemcům o rozvoj venkova. Akce byla zaměřena na ukázky konkrétních příkladů projektů. Přednášejícím byl manažer MAS Sdružení Růže pan Jan Malík. celý text

ostatní | 25. 1. 2007 | Autor:
#

Nabídka zvýhodnění webových prezentací pro obce MAS Lípa pro venkov

Všechny členské obce MAS Lípa pro venkov mají možnost využít zvýhodněnou cenovou nabídku vytvoření a provozu webové prezentace obce.
Cílem akce je umožnit i menším obcím vytvořit a provozovat finančně nenáročnou, snadno a přímo upravovanou (vhodné pro bežné uživatele) prezentaci a zároveň umožnit vzájemnou spolupráci obcí při uveřejňování informací na internetu.
Stránky obcí v redakčním systému OXi samozřejmě umožňují zveřejnění všech ze zákona povinných zveřejňovaných informací. celý text

ostatní | 8. 1. 2007 | Autor:
první
ze 10
poslední