Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Exkurze po zařízeních na ekologickou likvidaci odpadu v Horním Rakousku

Typ: ostatní
spalovna LenzingV říjnu loňského roku absolvovala řada starostů z obcí MAS na pozvání firmy AVE CZ s.r.o. exkurzi po zařízeních na ekologickou likvidaci odpadu, které firma provozuje v Horním Rakousku. V rámci exkurze jsme navštívili fluidní spalovnu v Lenzingu, recyklační linku na chladící zařízení v Timelkamu, spalovnu ve Welsu a třídící linku druhotných surovin v Horschingu. Vše bylo doplněno společnou večeří ve vyhlášené linecké restauraci Klosterhof.

Fluidní spalovna RVL Lenzing

Spalovna je součástí celulózky, pro kterou zajišťuije dodávku energiena výrobu celulózy a také technologicky nezbytnou páru. Kromě odpadů z výroby jsou do paliva přidávány odpady - obalové materiály, odpadní dřevo, čistírenské kaly a dotříděná lehká frakce vznikající při třídění odpadu. Celková kapacita zařízení je 300.000 t odpadu ročně.


Recyklační linka na chladící zařízení v Timelkamu

Linka je v provozu od roku 2003 a představuje jedno z nejmodernějších zařízení v Evropě. Z lednic jsou nejprve pomocí odsávacího zařízení odstraněny freony. Následuje rozdrcení na částice o velikosti 3 cm a roztřídění na jednotlivé složky. Polyuretanová drť je dále rozemleta na velmi jemnou frakci a dále využívána jako sorbent. Celková kapacita linky je 180.000 ks chladících zařízení, a tak je linka schopna zajistit recyklaci veškerých vyřazených lednic z celého Rakouska. 


Spalovna komunálního odpadu Wels

První blok spalovny byl uveden do provozu v roce 1995, druhý v roce 2006. Svou kapacitou 300.000 t ročně dokáže využít veškerou produkci odpadu z oblasti horního Rakouska. Horké kouřové plyny ze spalovacího procesujsou využívány k výrobě páry, která pohání turbínu a vyrábí elektrickou energii. Para je jako vedlejší produkt používána k dálkovému vytápění města.


Optoelektrická třídící linka Hörsching

Linka byla uvedena do provozu v roce 2002 a je využívána ke třídění až 14 různých složek odpadu. Odpad prochází třemi samotřídícími moduly, kde je pomocí magnetů a proudu vzduchu separován. Zbývající nevytříděný odpad je nakonec dotříděn ručně.. Celková kapacita linky je 18.300 t ročně. 


Vytvořeno: 7. 8. 2015
Poslední aktualizace: 7. 9. 2016 12:39
Autor: