Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Fond životního prostředí Středočeského kraje

Typ: ostatní
Rada kraje usnesením č. 033-2/2008/RK a 036-2/2008/RK ze dne 23. ledna 2008 odsouhlasila vyhlášení jarního a mimořádného kola výběrového dotačního řízení Středočeského kraje v oblasti životního prostředí pro rok 2008.

Termín příjmu žádostí pro jarní kolo je od 1. do 30. dubna 2008, pro mimořádné kolo od 1. do 29. února 2008.Účastníci řízení jsou povinni seznámit se se Zásadami pro poskytování dotací z Fondu životního prostředí Středočeského kraje a s Tematickým zadáním a důsledně se jimi řídit.

Dne 8. února 2008 se v budově Krajského úřadu Středočeského kraje koná informační seminář, na němž budou podány bližší informace k vyhlášenému jarnímu kolu. Pozvánku na seminář a text vyhlášení obou výše uvedených výzev naleznete na http://www.kr-stredocesky.cz/grantova-a-dotacni-rizeni/fond-zivotniho-prostredi

Mimořádné kolo je určeno na spolufinancování projektů obcí, sdružení obcí případně provozovatelů vodovodu, kanalizace a ČOV vlastněných z minimálně 66 % obcí, které neuspěly v rámci dotačního řízení Programu Mze 229 310 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ v roce 2006.

Témat pro jarní kolo je celkem 21. Některé jsou např. určeny na zpracování projektové dokumentace a některých povinných příloh k žádostem o podporu z Operačního programu Životní prostředí u vybraných prioritních os. Důležitými tématy jsou pak především ta, která jsou určena pro dotování povinného spolufinancování obcí (15 %) u projektů financovaných z Operačního programu Životní prostředí u prioritních os 2,3,4,6 s tím, že příspěvek kraje může dosáhnout až 1,5 mil. Kč.

Další informace včetně Příručky pro žadatele o dotaci z FŽP obsahující i kontakty na jednotlivé pracovníky Odboru životního prostředí, kteří podávají konzultace u projektů podle jednotlivých tématických zadání,  získáte na: http://www.kr-stredocesky.cz/grantova-a-dotacni-rizeni/fond-zivotniho-prostredi

Nejdůležitější kontaktní osobou je RNDr. Helena Humlová (tel.: 257 280 179, humlova@kr-s.cz)


Vytvořeno: 7. 8. 2015
Poslední aktualizace: 7. 9. 2016 12:39
Autor: