Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Ukliďme Kutnohorsko

„Ukliďme Kutnohorsko“ -  nový projekt Místní akční skupiny Lípa pro venkov z.s. k aktivizaci dobrovolnických úklidů veřejných prostranství v regionu MAS na Čáslavsku a Kutnohorsku je součástí celonárodní kampaně „Ukliďme svět, Ukliďme Česko“.

Kancelář MAS oslovila všechny své členské obce a požádala je o zapojení do tohoto projektu. Účast obce může proběhnout formou zajištění odklizení odpadu pocházejícího z dobrovolnických akcí na jejím území či obec sama může místní úklid zorganizovat. Místní úklidy ale samozřejmě mohou organizovat jakékoli další subjekty - např. školy, školky, neziskové organizace ale i firmy a jednotlivci.

Hlavním uklízecím dnem byla stanovena sobota 6. 4. 2019, ale jednotlivé akce (místní úklidy) mohou proběhnout kdykoliv během dubna.

Jak se zapojit?

  1. Pište na e-mail: info@lipaprovenkov.cz nebo volejte na tel.: 607 966 443
  2. Rovnou zašlete vyplněné níže uvedené dokumenty „Souhlas obce 2019“ či „Registrace úklidu 2019“

MAS pak každého, kdo se do místních úklidů zapojí a bude mít zájem, podpoří materiálně (např. pytle, rukavice, apod.).

Zajímá Vás, zda je Vaše obec zapojena a zajistí úklid odpadu z Vaší dobrovolnické akce či zda je na území Vaší obce již nějaký úklid registrován?

Pak hledejte v tabulce „Seznam zapojených obcí a místních úklidů UKLIĎME KUTNOHORSKO 2019“ níže.

K získání možnosti zhodnotit úspěšnost akce „Ukliďme Kutnohorsko 2019“ Vás v případě zorganizování místního úklidu prosíme o zaslání krátké zprávy o průběhu akce formou vyplněného formuláře „Vyhodnocení úklidu 2019“ a několika fote k z akce.

Zprávy