Obsah

Divadlo 2011

Akce pořádaná TJ Sokol Paběnice podpořená Fondem kultury a sportu 2011.

Divadelní sezóna ochotnického spolku TJ Sokol Paběnice 2011 zahrnovala nácvik a pět představení hry "Poprask na laguně" od Carlo Goldoniho v termínech 6.,13.,14. května v Paběnicích. Další vystoupení se uskutečnila 28.5. v Chlístovicích a 23.9. v Uhlířských Janovicích. Od října probíhal nácvik nové divadelní hry "Podskalák" od F.F.Šamberka a Karla Hašlera. Divadelní spolek prezentuje již skoro zapomenutou tradici ochotnického divadla na českém venkově a pokračuje v téměř stoleté tradici ochotnického spolku v Paběnicích. MAS Lípa pro venkov tuto akci podpořila finanční částou ve výši 1 500 Kč.