Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků naší školy

MŠ a ZŠ Potěhy zorganizovalo za podpory Fondy kultury a sportu pro rok 2013 projekt na podporu rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků.

Základní škola a Mateřská škola Potěhy nakoupila v rámci projektu knihy sloužící pro mimočítankovou četbu a poslechová CD. Snahou bylo kromě zvýšení gramotnosti a zvýšení kvality čtení i to, aby se děti naučily pracovat s knihou, popř. poslechem ukázky, vybraly si podstatné věci, rozpoznaly hlavní a vedlejší postavy, zamyslely se nad dějem a uměly ho dále popsat svými slovy. Žáci se mohli díky dotaci a seznámit se současnou literaturou pro mládež pro jednotlivé věkové kategorie.
 
MAS Lípa pro venkov podpořila tento projekt příspěvkem z Fondu kultury a sportu pro rok 2013 ve výši 4000,- Kč