Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Čistá řeka Sázava

Místní akční skupina Lípa pro venkov z.s. se letos po deváté partnersky zapojila do projektu Čistá řeka Sázava. Hlavním organizátorem této akce je Posázaví o.p.s. Letošní ročník se konal v termínu 7. – 10. 4. 2017.

 

Přes nepříznivé počasí začaly děti ze Základní školy z Potěh s úklidem Sázavy v pátek 7. 4. v úseku od Chabeřic přes Budčice a Vlastějovice až po Březinu. Jedna skupinka těchto dětí s doprovodem se postarala o úklid břehů Sázavy v okolí kempu na Horce nad Sázavou. Tento den také čistily děti ze Základní školy z Okružní ulice ve Zruči nad Sázavou úsek od čističky odpadních vod ve Zruči nad Sázavou po velkou část okolí Chabeřického mlýna. V sobotu nastoupily do úklidu břehů Sázavy ve Zruči nad Sázavou děti z Dětského domova Zruč  nad Sázavou a vyčistily úsek od čističky odpadních vod po cyklostezku. V pondělí  10. 4.uzavřely projekt úklidem řeky Sázavy děti ze Základní školy ve Zruči nad Sázavou a to od Domahoře po cyklostezku ve Zruči nad Sázavou.

Do úklidu Vrchlice v Kutné Hoře se v rámci projektu Čistá řeka Sázava zapojili studenti Gymnázia Jiřího Ortena z Kutné  Hory a dobrovolníci ze spolku Denemark.

Úklidu se pravidelně i letos zúčastnili členové spolku Kalňáci, kteří se postarali o úklid dolního toku Želivky a okolí vodní nádrže Želivka a další spolky a dobrovolníci z obcí Vlastějovice, Horka II, Chabeřice a Město Zruč nad Sázavou. Tyto obce přispěly na tuto akci finančním příspěvkem formou daru v celkové výši 12. 000 Kč. Finančně také přispěl Spolek kutnohorských podnikatelů (5. 000 Kč) a materiálně – rukavice, pytle, čistící prostředky – firmy AVE Čáslav, Charvát Group s.r.o. a VARIEL, a.s. Velké poděkování patří i letos firmě EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. za bezplatné uložení odpadu. Svoz odpadu na svoje náklady zajistilo Povodí Vltavy s.p.