Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Snídaně pro starosty a seminář GDPR

Na tradiční setkávání starostů členských obcí navázala Místní akční skupina (MAS) Lípa pro venkov tentokráte akcí nazvanou „Snídaně pro starosty“, která se konala ve čtvrtek 22. února v prostorách přednáškového sálu Pozemkového úřadu v Kutné Hoře.

Sešlo se zde celkem 44 zástupců obcí, aby nad kávou a drobným občerstvením diskutovali  o aktuálním dění v území MAS.

 

Nejprve byli seznámeni s přípravou a průběhem výzev,  které MAS vyhlašuje z jednotlivých operačních programů. Zde se v dohledné době rýsuje možnost čerpaní peněz  z  OP Životní prostředí a to především na realizaci obnovy zeleně v intravilánech obcí a na podporu obnovy územních systémů ekologické stability (ÚSES) v souvislosti s realizací komplexních pozemkových úprav.  

 

Před blížícími se komunálními volbami byl také zájem o využití financí ze Středočeského fondu obnovy venkova, kde mohou obce nárokovat dotační částku ve výši 1000 Kč/obyv. na svoje plánované aktivity pro rok 2018. Pracovnice Finančního úřadu v Kutné Hoře vystoupily s příspěvkem věnovaným posuzování  využití pozemků KN  vedených jako neplodná půda pro potřeby stanovení sazby daně z nemovitostí. Ing. Václav Kaše, zástupce Úřadu práce v Kutné Hoře, přispěl s informacemi  o možnostech příjmu uchazečů na veřejně prospěšné práce a dále si starostové vyslechli  zástupce Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj s příspěvkem k revizi údajů zapsaných do katastru nemovitostí.

 

Po „snídani“  následovalo ze strany obcí netrpělivě očekávané  školení k problematice ochrany osobních údajů (tzv. GDPR), které MAS zajistila ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR.