Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Snídaně se starosty MAS Lípa pro venkov z.s.

Setkání proběhlo 30.1. 2017 v Rytířském sále Vlašského dvora v Kutné Hoře.

Setkání věnované dotačním titulům a plánované činnosti MAS Lípa pro venkov z.s. v roce 2017 proběhlo 30. ledna 2017 dopoledne v Rytířském sále Vlašského dvora v Kutné Hoře. Pracovníci MAS v úvodu seznámili zástupce téměř 50 obcí z Kutnohorska s dotačním titulem Ministerstva zemědělství na údržbu a obnovu venkovských památek a jeho změnami v letošním roce. Dalším bodem programu bylo představení plánu výzev plánovaných MAS pro rok 2017 s důrazem na možnosti čerpání ze strany obcí. Operační program Zaměstnanost představila manažerka projektu Bc. Lída Kršňáková. Možnosti čerpání dotací z Programu rozvoje venkova v roce 2017 nastínila Ing. Marie Ripplová a o oblastech, které budou podporovány na území MAS z Integrovaného regionálního operačního programu pohovořila ve svém vystoupení Ing. Martina Jiříková.

Starostové byli dále informování o možnosti podpory kulturních a sportovních akcí z Fondu kultury a sportu, který MAS zřizuje již 8. rokem. Stejně jako loni i letos je na něj počítáno s částkou ve výši 100.000,- Kč. Spolek se dále organizačně nebo partnersky bude podílet na pořádání či spolupořádání řady akcí (setkání starostů, semináře, školení, workshopy, exkurze, výstavy, atd.), které posluchačům v kostce shrnula Iveta Marhanová. Regionální značku Kutnohorsko, která vznikla  ve spolupráci se Spolkem kutnohorských podnikatelů, a  možnosti její propagace v území představil přítomným manažer MAS Mgr. Radek Tvrdík. Hmatatelným výsledkem této spolupráce je katalog regionálních produktů, který účastníci obdrželi jako horkou novinku přímo na jednání.

Předposledním bodem programu byla debata o projektu Čistá řeka Sázava, kterého se MAS Lípa pro venkov z.s. pravidelně účastní již podeváté a o možnostech rozšíření této akce na území celého Kutnohorska. Na závěr získali starostové informace z Operačního  programu Věda, výzkum, vzdělávání a novinky o projektech Místních akčních plánů vzdělávání, které se v současnosti na Čáslavsku a Kutnohorsku za podpory MAS zpracovávají, a o administrativní podpoře projektů šablon pro ZŠ a MŚ. Řeč byla také o projektu Putovní Olympiáda MŠ, který probíhá v řadě MŠ na okrese již pátým rokem.  Pracovní „snídani“, jenž se protáhla až do téměř poledních hodin zaštítilo Město Kutná Hora, které pro setkání zapůjčilo reprezentativní prostor Rytířského sálu.

Pozvánka

Prezentace

Příručka

Prezenční listina