Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Strategie 2014 - 2020


 

Stránka

SETKÁNÍ NAD STRATEGIÍ - TÉMA ZEMĚDĚLSTVÍ

SETKÁNÍ NAD STRATEGIÍ - TÉMA ZEMĚDĚLSTVÍSetkání nad strategií s tématem zemědělství se uskutečnilo 18.3.2013 v kanceláři MAS Lípa pro venkov ve Zbraslavicích.

20. 3. 2013 Zobrazit více

Setkání nad strategií - DSO Uhlířskojanovicko a střední Posázaví

Setkání nad strategií - DSO Uhlířskojanovicko a střední Posázaví14.3.2013 se na Městkém úřadě v Uhlířských Janovicích sešli představitelé DSO Uhlířskojanovicko a střední Posázaví.

18. 3. 2013 Zobrazit více

Setkání nad strategií - téma sport

Setkání nad strategií - téma sportV pondělí 11.3.2013 se ve Zbraslavicích sešli účastníci již sedmého setkání nad právě vznikající strategií MAS, aby diskutovali nad problematikou sportu.

13. 3. 2013 Zobrazit více

Setkání nad strategií - téma lesy

Šesté setkání zástupců veřejnosti nad projednáváním nové strategie MAS Lípa pro venkov se uskutečnilo 4.3.2013 v budově OÚ ve Zbraslavicích. Tentokrát bylo věnováno problematice lesa a lesního hospodářství

6. 3. 2013 Zobrazit více

Jak dál po roce 2013?

Jak dál po roce 2013?Výzva veřejnosti k účasti na aktualizaci regionální rozvojové strategie MAS Lípa pro venkov

Vážení spoluobčané,

s počátkem roku 2013 jsme otevřeli pravděpodobně poslední rok realizace naší rozvojové strategie „Společně pro kutnohorský venkov“. Myslíme si, že se nám díky ní podařilo v regionu realizovat řadů důležitých a smysluplných projektů, které přispěly ke zlepšení kvality života v našem regionu.    V současnosti ale stojíme na prahu nového programovacího období evropských fondů a naším úkolem je odpovědně se na něj připravit. Názory na další směřování našeho regionu mohou být různé.   Kterým směrem by se měl ubírat další rozvoj Kutnohorska? Je důležitější obnova dětského hřiště, hasičárny či sokolovny nebo obnovené náměstí, kanalizace, či místní komunikace? Je třeba rozvíjet cestovní ruch nebo raději obnovovat zeleň nebo podporovat občanské aktivity. Názorů a nápadů bude jistě mnoho a další směřování záleží jen na Vás. Potřebujeme znát Vaše hodnocení, připomínky, záměry či poznámky, protože co nebude řečeno, nemůže být ani řešeno. Přijďte tedy a zapojte se do aktualizace strategie rozvoje regionu na léta 2014 až 2020, kterou v současnosti připravujeme. Názory starostů již známe, ale zajímá nás také názor podnikatelů, zástupců neziskových organizací i jednotlivých občanů. Od února 2013 budeme pořádat veřejná setkání, jejichž tématy budou důležité oblasti života regionu, například dopravní obslužnost, školství, životní prostředí, památky, cestovní ruch, kulturní a sportovní aktivity a další.                                               

Úvodní společné setkání nad strategií se uskuteční 31. ledna od 15.00 hodin v zasedací místnosti myslivecké chaty ve Zbraslavicích. Setkání se budou účastnit i studenti PřF UK pod vedením RNDr. Radima Perlína, kteří nás seznámí s prognózami vývoje regionu na další období.

Aktualizace strategie odstartovala již na začátku roku dotazníkovým šetřením v obcích. Teď budou následovat již zmíněná tematická setkání dle připraveného rozpisu. První z nich v pondělí 11. 2. bude věnováno problematice školství. Veřejné diskuse se může zúčastnit každý. Přijďte si tedy pohovořit o tom, co vás trápí, jak by se mohl zkvalitnit život ve vaší obci nebo mikroregionu. Pozvěte  své přátele a známé, kterým rozvoj místa, kde žijí, není lhostejný. Termíny a místa setkání zjistíte v přiloženém kalendáři. Těšíme se na Vás!

Prezentace

karta projektového záměru  

Kalenndář společných setkání nad strategií _aktualizace 27.3.2013

 

Foto Foto
Foto Foto
Foto Foto
Foto Foto
Foto Foto
Foto Foto

  


4. 3. 2013 Zobrazit méně

SETKÁNÍ NAD STRATEGIÍ - TÉMA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

25.2.2013 proběhlo ve Zbraslavicích v prostorách Obecního úřadu setkání nad strategií s tématem Informační technologie - internet, veřejný rozhlas, regionální noviny.

28. 2. 2013 Zobrazit více

Setkání nad strategií - téma dopravní obslužnost

Setkání nad strategií - téma dopravní obslužnostNad problematikou dopravní obslužnosti se sešli účastnící dalšího setkání nad přípravou integrované strategie rozvoje území dne 26.2.2013 ve Zbraslavicích.

28. 2. 2013 Zobrazit více

Setkání nad strategií - DSO Zbraslavicko a DSO Posázavský kruh

Setkání nad strategií - DSO Zbraslavicko a DSO Posázavský kruhDalší ze setkání nad přípravouu integrované strategie MAS se konalo 21.2.2013 v zasedací místnosti MAS ve Zbraslavicích. Tentokrát nebylo zaměřeno oborově, nýbrž územně. Účastnili se ho zástupci mikroregionů Zbraslavicko a Posázavský kruh.

25. 2. 2013 Zobrazit více

Setkání nad strategií - téma památky

Setkání nad strategií - téma památkyDalší ze setkání nad strategií MAS se konalo 19.2.2013 ve Zbraslavicích a bylo věnováno problematice památek a památkové péče. Níže přinášíme zápis, fotodokumentaci a prezenční listinu účastníků.

21. 2. 2013 Zobrazit více

Setkání nad strategií - téma voda

Setkání nad strategií - téma vodaDruhé ze setkání nad strategií MAS se konalo 18.2.2013 ve Zbraslavicích a bylo věnováno problematice vody a všemu, co s ní souvisí. Níže přinášíme zápis, fotodokumentaci a prezenční listinu účastníků.

20. 2. 2013 Zobrazit více

Stránka