Obsah

SPOLEČNÁ CESTA 2017

Typ: ostatní
Realizační tým projektu M(ístní) A(kční) P(lán) Kutnohorsko ve spolupráci s Oblastní charitou Kutná Hora (Centrum Maják, středisko Racek), spolky Od kořenů, Dítě a kůň, Pospolitě, s Prostorem plus o.p.s. (Klubus), DDM Dominik a Agenturou pro sociální začleňování připravil pro 4. třídy kutnohorských základních škol akci s názvem Společná cesta.

 

Celá akce se skládala ze 3 samostatných aktivit - z úvodního semináře, dětského dne a zpětné vazby. Cílem úvodního semináře bylo zprostředkovat žákům setkání s tématem společenské i interkulturní rozmanitosti. Žáci si prostřednictvím zážitkové pedagogiky měli uvědomit, jaké to je být „jiný“ a zároveň dostali příležitost zamyslet se nad tím, jak by mělo vypadat ideální soužití lidí s různým sociálním či interkulturním zázemím. Dětský den pak proběhl 21. září 2017 na hřišti u haly Bios v Puškinské ulici a zúčastnilo se ho 160 dětí. Při příchodu lepili žáci na papírovou „společnou cestu“ svůj otisk nohy, který si připravili ve škole a který byl zároveň jakousi vstupenkou. Následně si žáci vylosovali barevný náramek, který je zařadil do jedné ze skupin. Celkem na děti čekalo 5 stanovišť s různorodými aktivitami, od pohybovek přes kreativní tvoření až po výrobu placek s logem Společné cesty. Aktivity směřovaly ke sblížení dětí, vzájemné spolupráci a odstraňování předsudků. Na závěr dostalo každé dítě za odměnu perníček vyrobený v chráněné dílně Oblastní charity. Po usazení zážitků proběhla na jednotlivých školách zpětná vazba, kdy měli žáci možnost společně strávené čtvrtečního dopoledne vyhodnotit. Na závěr bych ještě ráda poděkovala studentům ze Střední pedagogické školy v Čáslavi, kteří nám pomohli s moderováním a s vedením skupin dětí na Dětském dni a také pracovnici Červeného kříže, která dbala na bezpečnost dětí. Poděkování patří i firmě SMERO, která věnovala výtvarné potřeby.

Více o projektu MAP na www realizátora www.lipaprovenkov.cz nebo na fb MAP Kutnohorsko.

Silvia Doušová, projektová manažerka MAP KUTNOHORSKO


Vytvořeno: 31. 10. 2017
Poslední aktualizace: 31. 10. 2017 12:58
Autor: Správce Webu