Obsah

Úvodní informace - OPŽP

Typ: ostatní
MAS Lípa pro venkov z.s. bude v souladu se schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 podporovat následující opatření: Realizace ÚSES a Veřejná zeleň v programovém rámci OPŽP.

 

Dovolujeme si pro Vaši předběžnou informaci v sekci Dokumenty zveřejnit Pravidla pro žadatele a příjemce podpory a další dokumenty, se kterými se můžete v mezidobí seznámit.

MAS Lípa pro venkov z.s. bude v programovém období 2014-2020 podporovat aktivity uvedené v souboru Oblasti podpory OPŽP, které byly formulovány ve Strategické části dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Lípa pro venkov z.s. na období 2014-2020. Tyto oblasti jsou výsledkem propojení priorit a cílů definovaných v analytické části uvedeného dokumentu právě s podmínkami Operačního programu Životní prostředí.

Předpokládaný termín vypsání prvních výzev je stanoven na únor 2019.

Konkrétní preferenční kritéria k hodnocení projektů konečných žadatelů budou stanovena až ve výzvě MAS s ohledem na kritéria konkrétního programu s ohledem na SCLLD.


Vytvořeno: 9. 1. 2019
Poslední aktualizace: 9. 1. 2019 11:34
Autor: Správce Webu