Obsah

VÝZVA MAS V RÁMCI OPŽP - REALIZACE ÚSES

Typ: ostatní
V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 25.2.2019 vyhlášena 1. výzva MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí na Realizaci ÚSES.

 

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 25.2.2019 od 9.00 hod. prostřednictvím elektronické žádosti o podporu IS KP14+ a bude ukončen 31.10.2019 ve 20.00 hodin.

Oprávnění žádatelé:

 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky
 • státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní nezikové organizace
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • podnikatelské subjekty
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby

 

Podporované aktivity:

Realizace ÚSES:

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

 

Kontakt:  Bc. Ludmila Kršňáková - Projektová manažerka OPŽP

                tel: 607 999 176                          

                email: krsnakova@lipaprovenkov.cz

 

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Lípa pro venkov z.s. na Realizaci ÚSES nalezente v přiložených souborech. 

 

Pravidla pro žadatele a příjemce, pokyny k vyplnění žádosti přes IS KP14+ a další související dokumenty naleznete na našich webových stránkých v sekci Dokumenty


Přílohy

Vytvořeno: 25. 2. 2019
Poslední aktualizace: 25. 2. 2019 09:43
Autor: Správce Webu