Obsah

Zprávy

#

Mulčovač

Obec Rašovice projektem zakoupila mulčovač pro údržbu lesních pozemků a lesních cest (nesený traktorem, který měla obec už ve vlastnictví). Údržba lesních ploch byla doposud vykonávána pouze ručně, sekání trávy a náletových dřevin probíhalo za pomoci křovinořezu a motorové pily. Pořízení mulčovače výrazně zefektivní (usnadní a zrychlí) výkon těchto činností. celý text

ostatní | 16. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Lesní technika - Vodranty

Realizací projektu došlo k pořízení nových křovinořezů, které usnadní zaměstnancům obce Vodranty práci - lesní technika bude výkonnější, lehčí a včetně antivibračního systému. Zároveň se předpokládá, že dojde k úspoře nákladů na opravy. Drtič větví využije obec k výrobě štěpky, čímž se zefektivní hospodaření (štěpka bude dále použita jako topivo, k mulčování rostlin či k výrobě kompostu). celý text

ostatní | 16. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Lesní technika pro lesy obce Černíny

Obec Černíny projektem obnovila mechanizaci na provádění těžební a pěstební činnosti v obecních lesích. Šlo o nákup nové motorové pily k provádění těžby, probírek a prořezávek, nového křovinořezu k ochraně kultur (ožin a výsek plevelných dřevin) , mulčovače na údržbu lesních cest a svážnic ( tráva, nálety dřevin a ostružiní) a půdního vrtáku za traktor na provádění zalesnění a oplocování. Výsledkem projektu je, kromě obnovy starší mechnizace, i zlepšení pracovních podmínek pracovníků obce, ochrany jejich zdraví a snížení finančních nákladů především v pěstební činnosti. celý text

ostatní | 18. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Pořízení lesní techniky pro obec Opatovice I

Pořízení lesní techniky (malotraktor s lesnickou nástavbou, stranový mulčovač a radlice na údržbu lesních cest a pozemků) umožní zaměstnancům obce Opatovice I optimální a efektivnější péči o lesní pozemky. Dojde k lepšímu ekonomickému zhodnocení dřevní hmoty a zlepší se údržba lesních porostů v majetku obce.
celý text

ostatní | 18. 7. 2018 | Autor: Správce Webu