Obsah

Zprávy

#

Modernizace CNC obráběcího centra

"Pro svou činnost využívá žadatel CNC obráběcí centrum, které slouží pro tříosé kovoobrábění tvarových dílů.
Předmětem projektu byla modernizace tohoto CNC stroje prostřednictvím pořízení nového pohonu os, pohonu výměníku nástrojů, měniče vřetene a řídícího systému stroje. Dále došlo k nákupu CAM software pro programování řezných drah a řezných podmínek tohoto CNC stroje včetně postprocesoru."
celý text

ostatní | 2. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Pořízení CNC stroje pro termické dělení

Projekt řešil pořízení CNC stroje pro termické dělení, který umožňuje přesné dělení kovového materiálu elektrickým obloukem do předem naprogramovaných tvarů a rozměrů. Takto vzniklé polotovary dále slouží k výrobě finálních produktů kovovýroby.
celý text

ostatní | 2. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Obnova prodejny smíšeného zboží

"V rámci projektu došlo k celkové obnově venkovní části budovy prodejny. Byla vyměněna celá střešní krytina, došlo k oplechování a
výměně žlabových prvků. Vlhká venkovní omítka byla nahrazena novou fasádou, byl zřízen bezbariérový vstup a plechová vrata nahrazena za nová plastová."
celý text

ostatní | 2. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce střech firmy KOHAP s.r.o.

Realizací projektu došlo k rekonstrukci střech nad současnými výrobními a skladovacími prostorami firmy, která se zabývá výrobou kartonových obalů a doplňků z kartonu. Původní povrch střech byl ošetřen proti zatékání vody, vyplněn pochozí pur pěnou nebo polystyrénem, vyrovnán a opatřen pochozím povrchem (plocha cca 1.700 m2).
celý text

ostatní | 2. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Sublimační lis (kalandr) - pro transferový potisk polyesterových materiálů

Projektem žadatelka pořídila sublimační lis (kalandr) - pro transferový potisk polyesterových materiálů k výrobě dámského a dětského oblečení, značky Fashion MAMI, který výrazně zrychlí výrobu a podstatně zlevní koncový výrobek.
celý text

ostatní | 7. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Dokončení obnovy a dovybavení budovy Pivovaru Malešov

Po 75 letech se firma Přátelský pivovar Malešov a.s. rozhodla obnovit tradici vaření piva v obci Malešov u Kutné Hory. V rámci projektu došlo k zhotovení střechy nad terasou a zábradlí na terase budovy pivovaru. Pivovar byl dovybaven chladícím boxem (velkoobjemovou kontejnerovou lednicí o velikosti místnosti) na stočené pivo, zařízením na lahvování, inteligentním systémem na řízení provozu chlazení a ohřevu varen. Pro pivní klub bylo pořízeno nové výčepní zařízení a osvětlení a jeho prostory byly vybaveny rustikálním patinovaným nábytkem.
celý text

ostatní | 7. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Pořízení vybavení pro letecké fotografické činnosti

Realizace projektu spočívala v pořízení nového vybavení pro fotografické letecké práce a pozemní natáčení žadatele. Pro své podnikání zakoupil dron (nosnost min. 3,5 kg, 2x vysílač), filmařské kamery a související vybavení - náhledový tablet, sadu filmařských objektivů, náhledový monitor pro režiséra, SSD disky pro záznam vide a mikrofon ke kameře. Výsledkem projektu je profesionální filmařské vybavení, se kterým žadatel může realizovat zakázky na špičkové úrovni, a to i pro zahraniční produkce. Žadatel v souvislosti s realizací projektu vytvořil pracovní místo- operátor kamery. celý text

ostatní | 16. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Čištění odpadních vod v Pensionu Hetlín

Žadatel realizací projektu řešil problematiku čištění odpadních vod pensionu Hetlín. Za východisko zvolil s ohledem na sezónnost provozu pořízení tříkomorového septiku s biologickým filtrem (kapacita pro 20 lidí). Vyčištěná voda je dále akumulována a podle potřeby využívána k zálivce, případně odváděna do vodoteče. celý text

ostatní | 16. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Restaurace Benešovka- zařízení kuchyně a restaurace

Projektem žadatel pořídil nové zařízení kuchyně Restaurace Benešovka (kompletní vybavení gastro-provozu) a vnitřní vybavení restaurace. Konkrétně šlo o nákup a instalaci nerezového nábytku kuchyně s vestavnými elektrospotřebiči, pro restauraci pak o pořízení profi kávovaru a mlýnku, setů stolů, lavic a židlí pro interiérové i venkovní použití a stropní kazetové klimatizace s nástěnnou venkovní jednotkou.
celý text

ostatní | 18. 7. 2018 | Autor: Správce Webu