Obsah

Zprávy

#

Nákup zemědělské techniky a příslušenství

V rámci projektu byl pořízen čelní nakladač na traktor se zvedací kapacitou 1,8 t včetně adaptéru- kleštěmi na balíky a traktorový návěs do celkové hmotnosti 8t. Toto strojní vybavení je využíváno v živočišné výrobě na farmě, která se zabývá chovem masného skotu.
celý text

ostatní | 2. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Modernizace stájové technologie ve výkrmu prasat

Ve stáji výkrmu prasat byla uskutečněna modernizace ustájení, krmení a napájení. Jedná se o nový typ hrazení jednotlivých kotců, který je z nerezové oceli s plastovou výplní. Hrazení obsahuje manipulační branky a prvky pro napájení a rozvod krmení.
celý text

ostatní | 7. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce střechy skladu krmiv v Nepoměřicích

Realizací projektu došlo ke komplexní rekonstrukci střechy skladu krmiv pro dojnice. Nevyhovující krytina z eternitu byla nahrazena novou plechovou střechou, jejíž část je provedena z průsvitného materiálu, čímž došlo k prosvětlení celého prostoru a k usnadnění manipulace s krmivy. Zároveň došlo i k výměně poškozených částí krovu.
celý text

ostatní | 7. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce stáje pro dojnice

Projekt představoval výměnu střešního pláště stáje pro dojnice a instalaci systému větráni a zmlžování stáje. Nová střecha zamezí průniku deštových srážek do stáje, ochrání se krov stáje. Nucenou ventilací a zmlžováním dojde ke snížení negativního působení vysokých letních teplot na dojnice.
celý text

ostatní | 7. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
Vůz

Nákup stroje na zakládání krmiva pro dojnice s tržní produkcí mléka

Společnost ZDV Krchleby, a.s. projektem zakoupila tažený míchací krmný vůz s vybíracím zařízením pro obsluhu dojnic s tržní produkcí mléka, který nahradil vůz se sníženou spolehlivostí (špatný technický stav vlivem jeho opotřebení). celý text

ostatní | 16. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Modernizace zemědělského podniku ZOD Úmonín

V rámci projektu došlo k pořízení moderního nakladače o výkonu 55,4 kW pro vyklízení podestýlky a manipulaci s materiály v chovu skotu. celý text

ostatní | 18. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Technologické a technické vybavení - středisko Bohdaneč

Projekt spočívá v rekonstrukci technologie chlazení mléka pořízením bazénového chlazení se systémem rekuperace a s napojením na ohřev vody a v pořízení mobilního stroje (kolový traktor pro tažení krmného vozu při zajišťování krmení skotu). celý text

ostatní | 3. 7. 2018 | Autor: Správce Webu