Obsah

Chlum - hrad

Zřícenina hradu Chlum stojí ve vsi Chlum, která se nachází zhruba 3 km jihovýchodně od Zbýšova v okrese Kutná Hora. Zbytky hradu se nalézají při východním okraji Chlumu na nevelké ostrožně nad rybníkem napájeným Chlumským potokem v nadmořské výšce 460 m n. m. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.

Hrad Chlum se stal kolébkou významného českého šlechtického rodu Slavatů z Chlumu. Jeho nejznámější člen Vilém Slavata z Chlumu byl jedním z místodržících, kteří byly vyhozeni z okna Pražského hradu při defenestraci v roce 1618. Páni z Chlumu vlastnili hrad téměř 300 let až do roku 1575, kdy jej poslední majitel rodu Slavatů Diviš prodal. Během třicetileté války hrad několikrát vydrancovalo císařské vojsko a od těch dob zůstal v ruinách. Poprvé se uvádí jako pustý v roce 1627. K jeho další zkáze výrazně přispěli obyvatelé podhradí, kteří používali kámen z hradu k opravě svých domků. Parazitní zástavba zasáhla přímo i západní část hradiště, kde byly odstraněny i poslední zbytky zemního opevnění. Do dnešních dnů se dochovalo jedno z nároží paláce s klenutým sklepem a zbytky zemního opevnění. Dochované sklepní prostory daly vznik pověstem o pokladech ukrytých v jeho podzemí.