Obsah

Vysoká

Vysoká

Založení kláštera a kaple sv. Jana Křtitele na Vysoké spadá k roku 1697, kdy František Antonín Špork  vyhrál v karlovarských lázních nad saském kurfiřtovi Fridrichu Augustovi sázku 1.400 dukátů. Tento obnos se rozhodl použít ke stavbě kláštera na malešovském panství. Jako nejpříhodnější místo byl zvolen vrch Vysoká. Při klášteře byl vyhrazen roční důchod z panství k zaopatření tří mnichů poustevníků. Při svěcení svatostánku v roce 1698 se sešlo více než 20.000 poutníků. Na památku těchto slavností dal hrabě razit pamětní peníz. Poté, co bylo panství následujícího roku prodáno, přestali se noví majitelé o kapli starat. Osudným se jí stal 30. duben 1834, kdy byla zasažena bleskem a zcela lehla popelem. Od té doby je ve zříceninách narozdíl od původně románského kostela Navštívení Panny Marie, který se dochoval pod ní ve vsi. 

 

http://www.miskovice-kh.cz/