Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Kaňk - křídové útesy

Národní přírodní památka Kaňk představuje malý opuštěný lom na jihovýchodním úbočí vrchu Kaňk v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory, části města Kutná Hora.

 

Jde o světově nejvýznamnější paleontologickou lokalitu svrchně křídového období v České republice. Chráněné území se nachází v nadmořské výšce okolo 290 m asi 700 m jihovýchodně od vrcholu Kaňku a 3 km severovýchodně od centra Kutné Hory. Předmětem ochrany je někdejší drobný jámový vápencový lom s pozůstatky mořského příbojového útesu křídového stáří (vrchol Kaňku v oněch dobách tvořil ostrov, vyčnívající z moře), stupně svrchní cenoman až spodní turon s četnými zkamenělinami mlžů, mechovek a dírkovců. V minulosti zde pracovali významní čeští i zahraniční paleontologové, kteří odtud popsali několik nových druhů druhohorních živočichů. Lokalita je ohrožena zejména nekontrolovatelným pohybem návštěvníků a odlamováním kusů hornin. Periodickým problémem je také zarůstání bývalého lomu různými křovinami.