Obsah

Velká Olšina

Přírodní rezervace Velká a Malá olšina má tři samostatné části, které leží na plošině asi jeden kilometr jihozápadně od obce Chlum.

 

Velkou olšinou protéká potok, který tvoří hranici mezi okresy Kutná Hora a Havlíčkův Brod. Státem chráněný je zde porost staré olšiny s výskytem bledule jarní. Tento mokřadní biotop s přirozeným tokem potoka a čistou vodou je místem výskytu ohroženého druhu střevle potoční.