Obsah

Úvodní informace - IROP

Typ: ostatní
Vzhledem k probíhajícímu procesu schvalování strategií místních akčních skupin ze stran řídících orgánů (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) nemůže naše, ani zatím žádná jiná MAS v České republice, vypisovat výzvy k předkládání projektů konečných žadatelů.

 

Dovolujeme si alespoň pro Vaši předběžnou informaci v sekci Dokumenty zveřejnit Obecná pravidla pro žadatele  a další dokumenty, se kterými se můžete v mezidobí seznámit.

MAS Lípa pro venkov z.s bude v programovém období 2014-2020 podporovat aktivity uvedené v souboru Oblasti podpory IROP, které byly formulovány ve Strategické části dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Lípa pro venkov z.s. na období 2014-2020. Tyto oblasti jsou výsledkem propojení priorit a cílů definovaných v analytické části uvedeného dokumentu právě s podmínkami Integrovaného regionálního operačního programu.

Míra finanční podpory v rámci IROPu ze strany MAS Lípa pro venkov, z.s. je 95% z celkových způsobilých nákladů na projektu.

Předpokládaný termín vypsání první výzvy je prozatím stanoven na podzim 2016.

Konkrétní preferenční kritéria k hodnocení projektů konečných žadatelů budou stanovena až ve výzvě MAS s ohledem na kritéria konkrétního programu s ohledem na SCLLD. 


Vytvořeno: 8. 6. 2016
Poslední aktualizace: 17. 5. 2017 12:40
Autor: Správce Webu