Obsah

Komunitní centrum Opatovice I

Typ: ostatní
Souhrnným cílem projektu je vybudování komunitního centra, které zajistí zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

Souhrnným cílem projektu je vybudování komunitního centra, které zajistí zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Součástí centra budou dvě zázemí pro poskytování regionální soc. služeb a pro komunitní práci s cílovými skupinami. Komunitní centrum bude posilovat sousedské vztahy, zvýší dostupnost volnočasových aktivit dětí a mládeže a to především ze sociálně slabých rodin a dostupné zde  bude základní sociální poradenství (finanční a počítačová gramotnost).

Výsledkem projektu jsou rekonstrukce a stavební úpravy stávajícího objektu a v něm zřízení zázemí pro poskytování aktivit komunitního centra včetně sociálních služeb formou sociálního poradenství a dále vznik zázemí pro poskytování dalších registrovaných sociálních služeb pověřeným poskytovatelem (pracovníci LCC domácí péče). Součástí je rovněž pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Název projektu CLLD: Komunitní centrum Opatovice I

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010933

Výzva MAS/ Opatření: 4.výzva MAS Lípa pro venkov-IROP- Komunitní centra/2 Komunitní centra

Název žadatele: Obec Opatovice I

Místo realizace projektu: Obec Opatovice I

Výše finančního příspěvku EU: 4 750 000 Kč + 5% spoluúčast


Vytvořeno: 12. 7. 2022
Poslední aktualizace: 12. 7. 2022 09:10
Autor: Správce Webu