Obsah

VÝZVA MAS V RÁMCI IROP - KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Typ: ostatní
V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 8.11.2021 vyhlášena 10. výzva MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Kulturní dědictví.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 8.11.2021 od 12.00 hod. prostřednictvím elektronické žádosti o podporu IS KP14+ a bude ukončen 8.12.2021 ve 12.00 hodin.

 

Oprávnění žadatelé:

Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících. 

Podporované aktivity v rámci Kulturního dědictví:

- Obnova památek

- Restaurování části památek a mobiliářů

- Odstraňování přístupových bariér

- Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení

- Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů

- Digitalizace památek a mobiliářů 

 

Kontakt:  Ing. Martina Jiříková - Projektová manažerka IROP

                tel: 702 195 861                          

                email: jirikova@lipaprovenkov.cz

 

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Lípa pro venkov z.s. na Kulturní dědictví naleznete v přiložených souborech. 


Přílohy

Vytvořeno: 8. 11. 2021
Poslední aktualizace: 7. 12. 2021 11:55
Autor: Správce Webu