Obsah

VÝZVA MAS V RÁMCI IROP - HASIČI

Typ: ostatní
V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 23.05.2018 vyhlášena 2. výzva MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Hasiči.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 23.05.2018 od 12.00 hod. prostřednictvím elektronické žádosti o podporu IS KP14+ a bude ukončen 04.07.2018 ve 12.00 hodin.

Oprávnění žádatelé:

Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně).

Podporované aktivity v rámci Hasičů:

- Stanice IZS

- Technika IZS

 

Kontakt:  Ing. Martina Jiříková - Projektová manažerka IROP

                tel: 702 195 861                          

                email: jirikova@lipaprovenkov.cz

 

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Lípa pro venkov z.s. na Hasiče naleznete v přiložených souborech. 

 

Pravidla pro žadatele a příjemce, pokyny k vyplnění žádosti přes IS KP14+ a další související dokumenty naleznete na našich webových stránkých v sekci Dokumenty. 


Přílohy

Vytvořeno: 22. 5. 2018
Poslední aktualizace: 31. 8. 2018 08:08
Autor: Správce Webu