Obsah

VÝZVA MAS V RÁMCI IROP – VZDĚLÁVÁNÍ

Typ: ostatní
V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 12.07.2018 vyhlášena 3. výzva MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Vzdělávání.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 12.07.2018 od 12.00 hod. prostřednictvím elektronické žádosti o podporu IS KP14+ a bude ukončen 24.08.2018 ve 12.00 hodin.

Oprávnění žádatelé:

Společné pro všechny aktivity

Kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve.

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti

Aktivita Infrastruktura základních škol

Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Aktivita Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání

Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního vzdělávání a další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

 

Podporované aktivity v rámci Vzdělávání:

- Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

- Infrastruktura základních škol

- Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 

Kontakt:  Ing. Martina Jiříková - Projektová manažerka IROP

                tel: 702 195 861                          

                email: jirikova@lipaprovenkov.cz

 

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Lípa pro venkov z.s. na Vzdělávání naleznete v přiložených souborech. 

 

Pravidla pro žadatele a příjemce, pokyny k vyplnění žádosti přes IS KP14+ a další související dokumenty naleznete na našich webových stránkých v sekci Dokumenty. 


Přílohy

Vytvořeno: 12. 7. 2018
Poslední aktualizace: 31. 8. 2018 08:07
Autor: Správce Webu