Obsah

VÝZVA MAS V RÁMCI IROP - HASIČI

Typ: ostatní
V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 07.02.2019 vyhlášena 5. výzva MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na opatření Hasiči.

 

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 07.02.2019 od 12.00 hod. prostřednictvím elektronické žádosti o podporu IS KP14+ a bude ukončen 21.03.2019 ve 12.00 hodin.

 

Oprávnění žadatelé:

Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie III) podle přílohy zákona o požární ochraně).

 

Podporované aktivity v rámci Hasičů:

- Stanice IZS

- Technika IZS

 

Kontakt:  Ing. Martina Jiříková - Projektová manažerka IROP

                tel: 702 195 861                          

                email: jirikova@lipaprovenkov.cz

 

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Lípa pro venkov z.s. na Hasiče naleznete v přiložených souborech. 

 

Pravidla pro žadatele a příjemce, pokyny k vyplnění žádosti přes IS KP14+ a další související dokumenty naleznete na našich webových stránkách v sekci Dokumenty. 


Přílohy

Vytvořeno: 7. 2. 2019
Poslední aktualizace: 21. 3. 2019 13:03
Autor: Správce Webu