Obsah

VÝZVA MAS V RÁMCI IROP - KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Typ: ostatní
V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 24.4.2019 vyhlášena 6. výzva MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Kulturní dědictví.


Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 24.4.2019 od 12.00 hod. prostřednictvím elektronické žádosti o podporu IS KP14+ a bude ukončen 24.5.2019 ve 12.00 hodin.

 

Oprávnění žadatelé:

Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících. 

Podporované aktivity v rámci Kulturního dědictví:

- Obnova památek

- Restaurování části památek a mobiliářů

- Odstraňování přístupových bariér

- Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení

- Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů

- Digitalizace památek a mobiliářů 

 

Kontakt:  Ing. Martina Jiříková - Projektová manažerka IROP

                tel: 702 195 861                          

                email: jirikova@lipaprovenkov.cz

 

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Lípa pro venkov z.s. na Kulturní dědictví naleznete v přiložených souborech. 

 

Pravidla pro žadatele a příjemce, pokyny k vyplnění žádosti přes IS KP14+ a další související dokumenty naleznete na našich webových stránkách v sekci Dokumenty. 


Přílohy

Vytvořeno: 24. 4. 2019
Poslední aktualizace: 27. 5. 2019 07:26
Autor: Správce Webu