Obsah

Úvodní informace - OPZ

Typ: ostatní
Vzhledem k probíhajícímu procesu schvalování strategií místních akčních skupin ze stran řídících orgánů (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) nemůže naše, ani zatím žádná jiná MAS v České republice, vypisovat výzvy k předkládání projektů konečných žadatelů.

 

Dovolujeme si alespoň pro Vaši předběžnou informaci v sekci Dokumenty zveřejnit Pravidla pro žadatele (Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce, Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce) a další dokumenty, se kterými se můžete v mezidobí seznámit.

MAS Lípa pro venkov z.s. bude v programovém období 2014-2020 podporovat aktivity uvedené v souboru Oblasti podpory OPZ, které byly formulovány ve Strategické části dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Lípa pro venkov z.s. na období 2014-2020. Tyto oblasti jsou výsledkem propojení priorit a cílů definovaných v analytické části uvedeného dokumentu právě s podmínkami Operačního programu Zaměstnanost.

Předpokládaný termín vypsání první výzvy je prozatím stanoven na přelom roku 2016/2017.

Konkrétní preferenční kritéria k hodnocení projektů konečných žadatelů budou stanovena až ve výzvě MAS s ohledem na kritéria konkrétního programu s ohledem na SCLLD. 


Vytvořeno: 15. 6. 2016
Poslední aktualizace: 1. 2. 2017 14:05
Autor: Správce Webu