Obsah

VÝZVA MAS V RÁMCI OPZ NA PRORODINNÁ OPATŘENÍ

Typ: ostatní
V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 14.8.2018 vyhlášena 4. výzva MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na Prorodinná opatření.

 

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 14.8.2018 od 12.00 hod. prostřednictvím elektronické žádosti o podporu IS KP14+ a bude ukončen 14.9.2018 ve 12.00 hodin.

Oprávnění žádatelé:

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizace zřizované obcemi
 • Organizace zřizované kraji
 • Příspěvkové organizace
 • Nestátní nezikové organizace
 • Obchodní korporace
 • Poradenské a vzdělávácí instituce
 • Školy a školská zařízení

 

Podporované aktivity v rámci Prorodinných opatření:

 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyty)
 • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
 • Příměstské tábory
 • Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
 • Dětské skupiny - Dětská skupina pro věřenost, Podniková dětská skupina
 • Vzdělávání pečujících osob

 

Kontakt:  Bc. Ludmila Kršňáková - Projektová manažerka OPZ

                tel: 607 999 176                          

                email: krsnakova@lipaprovenkov.cz

 

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Lípa pro venkov z.s. na Prorodinná opatření nalezente v přiložených souborech. 

 

Pravidla pro žadatele a příjemce, pokyny k vyplnění žádosti přes IS KP14+ a další související dokumenty naleznete na našich webových stránkých v sekci Dokumenty. 


Přílohy

Vytvořeno: 14. 8. 2018
Poslední aktualizace: 14. 8. 2018 10:49
Autor: Správce Webu