Obsah

VÝZVA MAS V RÁMCI OPZ NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Typ: ostatní
V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 17.9.2018 vyhlášena 5. výzva MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na Sociální služby.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 17.9.2018 od 12.00 hod. prostřednictvím elektronické žádosti o podporu IS KP14+ a bude ukončen 31.10.2018 ve 12.00 hodin.

Oprávnění žádatelé:

  • Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 

Podporované aktivity v rámci Sociálních služeb:

  • Odborné sociální poradenství
  • Terénní programy
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • Raná péče
  • Sociální rehabilitace
  • Sociálně terapeutické dílny
  • Osobní asistence
  • Odlehčovací služby

 

V rámci této výzvy budou podporovány pouze uvedené druhy sociálních služeb, které jsou registrovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a které jsou zároveňo součástí sítě sociálních služeb uvedené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb příslušného kraje. 

 

 

Kontakt:  Bc. Ludmila Kršňáková - Projektová manažerka OPZ

                tel: 607 999 176                          

                email: krsnakova@lipaprovenkov.cz

 

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Lípa pro venkov z.s. na Sociální služby nalezente v přiložených souborech. 

 

Pravidla pro žadatele a příjemce, pokyny k vyplnění žádosti přes IS KP14+ a další související dokumenty naleznete na našich webových stránkých v sekci Dokumenty. 


Přílohy

Vytvořeno: 17. 9. 2018
Poslední aktualizace: 17. 9. 2018 08:47
Autor: Správce Webu