Obsah

VÝZVA MAS V RÁMCI OPZ NA PRORODINNÁ OPATŘENÍ

Typ: ostatní
V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 24.9.2019 vyhlášena 6. výzva MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na Prorodinná opatření.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 24.9.2019 od 12.00 hod. prostřednictvím elektronické žádosti o podporu IS KP14+ a bude ukončen 8.11.2019 ve 12.00 hodin.

Oprávnění žádatelé:

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizace zřizované obcemi
 • Nestátní nezikové organizace
 • Obchodní korporace
 • OSVČ
 • Poradenské a vzdělávácí instituce
 • Školy a školská zařízení

 

Podporované aktivity v rámci Prorodinných opatření:

 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyty)
 • Příměstské tábory
 • Dětské skupiny - Dětská skupina pro věřenost, Podniková dětská skupina
 • Vzdělávání pečujících osob

 

Kontakt:  Bc. Ludmila Kršňáková - Projektová manažerka OPZ

                tel: 607 999 176                          

                email: krsnakova@lipaprovenkov.cz

 

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Lípa pro venkov z.s. na Prorodinná opatření nalezente v přiložených souborech. 

 

Pravidla pro žadatele a příjemce, pokyny k vyplnění žádosti přes IS KP14+ a další související dokumenty naleznete na našich webových stránkých v sekci Dokumenty. 


Přílohy

Vytvořeno: 24. 9. 2019
Poslední aktualizace: 1. 11. 2019 08:31
Autor: Správce Webu