Obsah

Na této stránce naleznete veškeré potřebné informace týkající se výzev MAS Lípa pro venkov v rámci komunitně vedeného místního rozvoje PRV.

Další informace obecně platné pro žadatele jsou dostupné v sekci Dokumenty  – Pravidla pro žadatele 19.2.1, pravidla publicity, podmínky pro zadávání veřejných zakázek, posuzování finančního zdraví, klasifikace CZ- NACE, atd.

Kontakt: 

Marie Ripplová - Manažerka OP a PRV

mobil: 777 222 603, e-mail: ripplova@lipaprovenkov.cz 

 

Výzva MAS č. 1

Výzva MAS č. 2

Výzva MAS č. 3

Výzva MAS č. 4

Výzva MAS č. 5

Výzva MAS č. 6

Výzva MAS č. 7 

Výzva MAS č. 8

Výzva MAS č. 9

Výzva MAS č. 10