Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

Animace škol (šablony I)

EU                  MMR                                                                MŠMT

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) podporuje školy mimo jiné i formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon pro MŠ a ZŠ.

MAS má v tomto programovacím období ve vztahu k šablonám funkci animátora školství, což představuje metodickou pomoc pro MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, pořádání školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ a konzultační činnost při realizaci projektů. 

Řídící orgán OP VVV zveřejnil dne 7. 4. 2016 avízo výzvy č. 02_16_022, jehož cílem je poskytnout MŠ a ZŠ více prostoru k přípravě a plánování jejich budoucího projektu. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace a detailních podmínek pro realizaci projektů, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ v květnu 2016.

Výzva vyhlášena dne 23.6.2016. 

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS