Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

Pracovní skupiny

Setkání 28.11.2016

PRACOVNÍ SKUPINA NNO (SVL Lorec)

Datum: 22. 12. 2016

Pracovní skupina NNO Lorec, která vznikla kolem sociálně vyloučené lokality ubytovny Lorec v Kutné Hoře, se schází pravidelně od října 2016. Tvoří ji NZDM Klub Archa, Od kořenů, z.s., NZDM Klubus, Centrum Maják (Oblastní charita Kutná hora), provozovatelka ubytovny a zakladatelka nově vzniklého spolku Pospolitě. Tato iniciativa se ukázala jako vítaná a tak se všichni aktéři pravidelně scházejí, informují o akcích a plánují i budoucí společné aktivity.

Workshop 24.8.2016

PRACOVNÍ SKUPINA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Datum: 22. 12. 2016

V rámci tvorby Strategického rámce MAP byly zrealizovány 2 workshopy pro pedagogy a další aktéry vzdělávání působící na základních školách. První workshop se uskutečnil na ZŠ Žižkov, Kutná Hora, 24. srpna 2016 a byl zaměřen na stanovení cílů v základním vzdělávání. Druhý workshop proběhl na ZŠ ve Zruči nad Sázavou 9. listopadu 2016 a jeho cílem bylo stanovení opatření a aktivit v základním vzdělávání.

Workshop 24.8.2016

PRACOVNÍ SKUPINA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Datum: 22. 12. 2016

V rámci tvorby Strategického rámce MAP byly zrealizovány 2 workshopy pro pedagogy a další aktéry vzdělávání působící v mateřských školách. První workshop se uskutečnil na ZŠ Žižkov, Kutná Hora, 24. srpna 2016 a byl zaměřen na stanovení cílů v předškolním vzdělávání. Druhý workshop proběhl v MŠ v Církvici 21. listopadu 2016 a jeho cílem bylo stanovení opatření a aktivit v předškolním vzdělávání.

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS