Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

Webové stánky se upravují.

Fiche č. 11 Podpora podnikání

#

Modernizace truhlářské dílny

Datum: 19. 9. 2022

Předmětem projektu bylo pořízení centrálního odsávání, briketovacího lisu a lakovacího boxu (bez stříkací techniky).

#

Mobilní lešení

Datum: 19. 9. 2022

Výsledkem projektu bylo pořízení mobilního lešení sloužícího k poskytovaných tesařských prací a rekonstrukcí střešních plášťů.

Obnova povrchu jízdárny Souňov

Datum: 5. 9. 2022

V rámci realizace projektu došlo k obnově jezdeckého povrchu venkovní jízdárny - původní povrch byl doplněn o vrstvu směsi křemičitého písku a geotextilie ve vrstvě 10 cm. Dále byla ze tří stran podél jízdárny natažena "stínící tkanina".

Rekonstrukce ubytovacího zařízení

Datum: 5. 9. 2022

V rámci realizace projektu došlo k rekonstrukci stávajících pokojů ubytovacího zařízení, obnově vybavení pokojů a nákupu vybavení do kuchyně restaurace.

Modernizace vybavení kavárny

Datum: 17. 9. 2021

Projektem došlo k zmodernizování stávajícího vybavení na úroveň požadovanou současnými trendy:

Nákup motorového vozidla kategorie N1

Datum: 17. 9. 2021

Projektem došlo k pořízení nového pracovního vozidla kategorie N1, které žadatel potřeboval ke zvýšení efektivnosti a časových úspor (tedy snížení provozních nákladů) při navážení materiálu a nářadí.

#

Dodávka pro klempířské a pokrývačské služby

Datum: 17. 9. 2021

Projektem došlo k pořízení nové dodávky pro přepravu materiálů a nářadí s větším vnitřním ložným prostorem i s větším ložným prostorem střešního nosiče s nižšími provozními náklady.

#

Nákup pásové pily

Datum: 15. 9. 2021

Projektem došlo k nákupu poloautomatické pásové pily, která výrazně urychlí a zefektivní výrobu.

#

Nákup stroje do stavebnictví

Datum: 15. 9. 2021

Projektem došlo k rozšíření strojového parku společnosti MWL servis s.r.o. Společnost zakoupila minirýpadlo. Přínosem je zvýšení efektivity práce a nabídka kompletní služby zákazníkovi.

#

Vybavení a zateplení objektu šicí dílny

Datum: 15. 9. 2021

Projektem došlo k pořízení a uvedení do provozu velkoformátové sublimační tiskárny a zateplení fasády. Pořízením došlo k vyšší efektivitě hospodaření žadatele a zvýšení konkurenceschopnosti. Zateplením fasády se zvýšila efektivita hospodaření snížením nákladů na vytápění.

#

Pořízení investice pro rozvoj podnikání

Datum: 7. 10. 2020

Projekt spočívá ve vyřazení a zakoupení nového vybavení restaurace a kuchyně (výměna kuchyňských stolů, nábytek do prostoru restaurace, chladící obslužná vitrína), pokud jde o oblast podnikání ve stravování. Zakoupením laserové geometrie dojde k rozšíření poskytovaných služeb v oblasti údržby a opravy motorových vozidel, zejména nákladních (geometrie pro nákladní vozy, svářecí technika TIG včetně chladící jednotky, hydraulický lis 50t, ruční hydraulický jámový zvedák do 12t). Moderní technikou se zefektivní poskytované služby a zajistí konkurenceschopnost žadatele podnikajícího na venkově.

#

Pořízení nové technologie do truhlářské dílny

Datum: 20. 1. 2020

Projekt sestával z nákupu širokopásové brusky a modernizace stávající technologie odsávání dřevního odpadu (piliny, hobliny), která je součástí linky na výrobu briket. V rámci modernizace technologie byl stávající ventilátor nahrazen novým o vyšším výkonu, čímž došlo k navýšení odsávací kapacity linky.

#

Nákup montážního vozu

Datum: 20. 1. 2020

Obsahem projektu byl nákup dodávky kategorie N1, která slouží jako montážní vůz pro podnikání žadatele v oblasti truhlářství. Dodávka disponuje dostatečným ložným prostorem a má nízké provozní náklady.

#

Café restaurant Benešova 6 - zimní zahrada

Datum: 20. 1. 2020

V rámci projektu byla postavena zimní zahrada k již zavedené restauraci dle doložené technické dokumentace. Zimní zahrada slouží jako další prostor pro běžné hosty , ale v případě požadavku na "uzavřenou společnost" je možné tento prostor oddělit posuvnými dveřmi od zbývající části restaurace.

#

Pořízení vybavení pro letecké fotografické činnosti

Datum: 4. 9. 2019

Projektem došlo k pořízení nového menšího a obratnějšího dronu pro fotografické letecké práce, který je nasazen v místech, kde není prostor, například mezi stromy, v hale apod., a také pro natáčení rychle se pohybujících předmětů např. jedoucích automobilů. Dron je dále schopen provozu v mrazu (má vyhřívané akumulátory). Součástí dodávky byla i kamera, dálkové ostření a náhradní akumulátory.

#

Modernizace CNC obráběcího centra

Datum: 2. 7. 2019

"Pro svou činnost využívá žadatel CNC obráběcí centrum, které slouží pro tříosé kovoobrábění tvarových dílů.
Předmětem projektu byla modernizace tohoto CNC stroje prostřednictvím pořízení nového pohonu os, pohonu výměníku nástrojů, měniče vřetene a řídícího systému stroje. Dále došlo k nákupu CAM software pro programování řezných drah a řezných podmínek tohoto CNC stroje včetně postprocesoru."

#

Pořízení CNC stroje pro termické dělení

Datum: 2. 7. 2019

Projekt řešil pořízení CNC stroje pro termické dělení, který umožňuje přesné dělení kovového materiálu elektrickým obloukem do předem naprogramovaných tvarů a rozměrů. Takto vzniklé polotovary dále slouží k výrobě finálních produktů kovovýroby.

#

Obnova prodejny smíšeného zboží

Datum: 2. 7. 2019

"V rámci projektu došlo k celkové obnově venkovní části budovy prodejny. Byla vyměněna celá střešní krytina, došlo k oplechování a
výměně žlabových prvků. Vlhká venkovní omítka byla nahrazena novou fasádou, byl zřízen bezbariérový vstup a plechová vrata nahrazena za nová plastová."

#

Rekonstrukce střech firmy KOHAP s.r.o.

Datum: 2. 7. 2019

Realizací projektu došlo k rekonstrukci střech nad současnými výrobními a skladovacími prostorami firmy, která se zabývá výrobou kartonových obalů a doplňků z kartonu. Původní povrch střech byl ošetřen proti zatékání vody, vyplněn pochozí pur pěnou nebo polystyrénem, vyrovnán a opatřen pochozím povrchem (plocha cca 1.700 m2).

#

Sublimační lis (kalandr) - pro transferový potisk polyesterových materiálů

Datum: 7. 6. 2019

Projektem žadatelka pořídila sublimační lis (kalandr) - pro transferový potisk polyesterových materiálů k výrobě dámského a dětského oblečení, značky Fashion MAMI, který výrazně zrychlí výrobu a podstatně zlevní koncový výrobek.

#

Dokončení obnovy a dovybavení budovy Pivovaru Malešov

Datum: 7. 6. 2019

Po 75 letech se firma Přátelský pivovar Malešov a.s. rozhodla obnovit tradici vaření piva v obci Malešov u Kutné Hory. V rámci projektu došlo k zhotovení střechy nad terasou a zábradlí na terase budovy pivovaru. Pivovar byl dovybaven chladícím boxem (velkoobjemovou kontejnerovou lednicí o velikosti místnosti) na stočené pivo, zařízením na lahvování, inteligentním systémem na řízení provozu chlazení a ohřevu varen. Pro pivní klub bylo pořízeno nové výčepní zařízení a osvětlení a jeho prostory byly vybaveny rustikálním patinovaným nábytkem.

#

Pořízení vybavení pro letecké fotografické činnosti

Datum: 16. 10. 2018

Realizace projektu spočívala v pořízení nového vybavení pro fotografické letecké práce a pozemní natáčení žadatele. Pro své podnikání zakoupil dron (nosnost min. 3,5 kg, 2x vysílač), filmařské kamery a související vybavení - náhledový tablet, sadu filmařských objektivů, náhledový monitor pro režiséra, SSD disky pro záznam vide a mikrofon ke kameře. Výsledkem projektu je profesionální filmařské vybavení, se kterým žadatel může realizovat zakázky na špičkové úrovni, a to i pro zahraniční produkce. Žadatel v souvislosti s realizací projektu vytvořil pracovní místo- operátor kamery.

#

Čištění odpadních vod v Pensionu Hetlín

Datum: 16. 10. 2018

Žadatel realizací projektu řešil problematiku čištění odpadních vod pensionu Hetlín. Za východisko zvolil s ohledem na sezónnost provozu pořízení tříkomorového septiku s biologickým filtrem (kapacita pro 20 lidí). Vyčištěná voda je dále akumulována a podle potřeby využívána k zálivce, případně odváděna do vodoteče.

#

Restaurace Benešovka- zařízení kuchyně a restaurace

Datum: 18. 7. 2018

Projektem žadatel pořídil nové zařízení kuchyně Restaurace Benešovka (kompletní vybavení gastro-provozu) a vnitřní vybavení restaurace. Konkrétně šlo o nákup a instalaci nerezového nábytku kuchyně s vestavnými elektrospotřebiči, pro restauraci pak o pořízení profi kávovaru a mlýnku, setů stolů, lavic a židlí pro interiérové i venkovní použití a stropní kazetové klimatizace s nástěnnou venkovní jednotkou.

Dokončené projekty

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<
Mohlo by vás zajímat
Obce MAS