Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

Zemědělská prvovýroba

Zobrazeno 1-30 ze 71
Hrazení Agro Pertoltice

Modernizace farmy

Datum: 12. 6. 2023

Hlavním přínosem projektu - rekonstrukce hrazení ve stáji pro dojnice (296 ustajovacích míst) je modernizace zázemí pro chov skotu s návazností na racionální provoz ŽV.

Střecha ZAS Úžice

Modernizace farmy III

Datum: 12. 6. 2023

Projektem zrekonstruovaná střecha nad stájí pro dojnice pomáhá zachovat kvalitu chovu skotu.

Postřikovač

Obnova strojového parku rodinné farmy

Datum: 12. 6. 2023

Pořízení postřikovače na ochranu rostlin přispěje k efektivnějšímu hospodaření žadatele snížením nákladů na nakupované služby a možností lépe zvolit termín ošetření rostlin dle aktuálních podmínek.

Stáj ZOD Potěhy

Provzdušnění a prosvětlení stáje pro dojnice

Datum: 12. 6. 2023

Realizací projektu byla modernizována stáj pro dojnice, konkrétně byly po obou stranách stáje instalovány svinovací, regulovatelné plachty. Došlo k provzdušnění a prosvětlení stáje.

Manipulátor Hranice

Vybavení pro ŽV Hranice

Datum: 20. 4. 2023

Realizací projektu byl pořízen kloubový nakladač pro manipulaci s krmením a hnojem, jehož použití výrazně přispěje k zefektivnění péče o chovaná zvířata (skot a koně).

Plachtová hala Čenovice

Investice do živočišné výroby

Datum: 20. 4. 2023

Projektem pořízený plachtový přístřešek s ocelovou konstrukcí pro ustájení skotu je ukotven pomocí zemních vrutů. Vytvořil zázemí pro rozšíření živočišné výroby, ve které dochází ke zkrmování vlastní rostlinné produkce. Zvýšené množství chlévské mrvy bude využito pro organické hnojení orné půdy.

Hnojné plato

Rekonstrukce hnojného plata Nové Dvory

Datum: 19. 4. 2023

Obsahem projektu bylo vyčištění a sanování děr v hnojném platu a položení dvou vrstev asfaltobetonu na celou plochu. Zároveň byly zhotoveny nájezdy na přilehlou komunikaci. Rekonstrukcí došlo ke zvýšení bezpečnosti z hlediska možných škod na život. prostředí a byla zajištěna dostatečná kapacita.

Protiprůvanové plachty

PIAS Suchdol, a.s. - investice do ŽV

Datum: 19. 4. 2023

Realizací projektu byly zrekonstruovány části bočních stěn stáje a pořízen protiprůvanový systém (dálkově ovládaný, se středovou trubkou, vodícími lištami a možností horní i spodní ventilace). Je tak zajištěna optimální výměna vzduchu i teplotních podmínek při chovu dojnic.

Přívěs na balíky

Přívěs na balíky

Datum: 19. 4. 2023

Pořízení přívěsu přineslo žadateli výraznou časovou úsporu při svozu balíků a velkoobjemových ohradových palet z pole do skladu i úsporu pohonných hmot.

Přihrnovač krmiva

Modernizace vybavení - farma Staňkovice II

Datum: 19. 4. 2023

Výsledkem projektu bylo pořízení robotického akumulátorového přihrnovače krmiva do stáje skotu. Krmivo je tak dostupné 24/7 pro všechna zvířata, přihrnovač zvyšuje jeho příjem, což vede ke zlepšení produkčních parametrů stáda.

Lis

Pořízení lisu na balíky Krasoňovice

Datum: 19. 4. 2023

Projektem došlo k pořízení taženého zemědělského stroje - lisu na balíky. S balíkovaným senem je výrazně usnadněna následná manipulace, lépe se udrží jeho kvalita, sníží se ztráty a prostorová náročnost při skladování.

Kompaktor

Kompaktor Kluky

Datum: 18. 4. 2023

Předmětem projektu bylo pořízení kompaktoru, který žadatel využije při přípravě půdy pro pěstování obilovin, řepky a brambor. Použití kompaktoru zvyšuje efektivitu hospodaření a má i pozitivní vliv na kvalitu půdy.

cisterna na vodu

Cisterna na navážení vody pro zvířata

Datum: 18. 4. 2023

Cisterna na navážení vody o objemu 12m2 s vývěvou je využívána v období, kdy jsou chovaná zvířata (skot s tržní produkcí chovných a jatečních zvířat) na pastvě.

silo

Investice do ŽV

Datum: 18. 4. 2023

Projekt spočíval v nákupu a montáži 2 moderních sklolaminátových sil (zásobníků)na sypké hmoty pro potřeby krmení krav s tržní produkcí mléka na farmě Bahno a Červené Janovice.

Vybavení pro ŽV - Radvančice 1

Vybavení pro ŽV - Radvančice

Datum: 18. 4. 2023

Realizací projektu došlo k zakoupení adaptérů na čelní nakladač,které přispějí k výraznému snížení časové a pracovní náročnosti v péči o skot.

Kontejnerový nosič 1

Kontejnerový nosič

Datum: 17. 4. 2023

Žadatel projektem získal potřebné technické vybavení - traktorový kontejnerový nosič pro využití v živočišné výrobě, který mu usnadní manipulaci s materiály.

Výměna střešní krytiny na stáji 1

Výměna střešní krytiny na stáji

Datum: 17. 4. 2023

Realizací projektu došlo k obnovení střešní krytiny na stáji pro masný skot. Zlepšila se tak spokojenost a pohodlí chovaného skotu, poklesla vlhkost ve stáji, což přispívá k zachování kvality krmiva.

Žací stroj

Pořízení diskového žacího stroje

Datum: 14. 4. 2023

Pořízený žací stroj splňuje současné technologické nároky a je využíván na sečení pícnin i k sekání vyšších strništ po sklizni obilovin.

Protiprůvanové zábrany Dobřeň

PIAS Suchdol, a.s. - technologie ustájení ŽV

Datum: 14. 4. 2023

Projekt spočíval v pořízení protiprůvanových systémů pro zajištění optimální výměny vzduchu, ale i teplotních podmínek při odchovu telat. Došlo tak ke značnému vylepšení welfare chovaných zvířat.

Přepravník skotu

Přepravník skotu

Datum: 12. 4. 2023

Předmětem projektu bylo pořízení přepravníku zvířat - přívěsu za automobil s celkovou hmotností 3,5t určeného pro přepravu skotu.

Obraceč

Pořízení zemědělské techniky na údržbu travních porostů

Datum: 12. 4. 2023

Aktivitou projektu byl nákup zemědělské techniky (bubnové sekačky, lučních bran a paprskového obraceče sena) na údržbu luk a travních porostů.

Pertoltice střecha

Modernizace farmy

Datum: 13. 3. 2023

V rámci projektu došlo k rekonstrukci stáje pro mléčný skot o kapacitě 174 UM. Konkrétně byla rekonstruována část střešní krytiny, kdy došlo k položení nové střešní krytiny z PUR panelů.

Krmný vozík

Modernizace farmy - chov skotu

Datum: 8. 2. 2023

V rámci realizace projektu byl pořízen nový pasterizační vozík na mléko, který slouží pro každodenní krmení telat.

Napajedla pro VKK Jakub

Napajedla pro VKK Jakub

Datum: 19. 9. 2022

Výsledkem projektu bylo pořízení nových napajedel do velkokapacitního kravína v Jakubu, která byla instalována za plného provozu stáje. Kapacita nových napajedel je 8 ks dvoustranných po 200 litrech a 8 ks jednostranných s kapacitou 160 litrů.

Lis na seno

Lis na seno

Datum: 5. 9. 2022

V rámci realizace projektu byl pořízen lis sena na malé kulaté balíky. Možnost balíkování sena výrazně sníží pracovní náročnost při manipulaci s ním - při úklidu i následném využití. Také dojde ke snížení prostorové náročnosti při uskladnění sena.

Nákup adaptérů do ŽV

Nákup adaptérů do ŽV

Datum: 5. 9. 2022

V rámci realizace projektu byly pořízeny adaptéry k manipulátoru, který již příjemce vlastní - míchací lopata na krmné směsi a zametací zařízení do stájí.

Střecha Borová

Rekonstrukce střechy stáje - Borová

Datum: 5. 9. 2022

V rámci realizace projektu došlo k výměně stávající střešní krytiny, latí a klempířských prvků (oplechování, okapních žlabů a svodů). Projekt přispěje ke zlepšení prostředí pro ustájení zvířat, snížení vlhkosti v objektu a prodloužení doby životnosti objektu jako celku.

Stavební úpravy skladu ŽV

Stavební úpravy skladu ŽV

Datum: 5. 9. 2022

Předmětem realizace projektu byla rekonstrukce podlahy ve skladu, který slouží pro uskladnění komponentů/přísad do krmných směsí, které si podnik vyrábí sám pro vlastní spotřebu. Projekt přispěje k eliminaci znehodnocování krmiv, které by mohlo mít negativní vliv na zdraví zvířat.

Zařízení pro RV - Krasoňovice

Zařízení pro RV - Krasoňovice

Datum: 5. 9. 2022

V rámci realizace projektu byl pořízen nový stroj k obhospodařování půdy - obraceč píce, který bude tažen traktorem, který příjemce již vlastní. Realizací projektu dojde k časové úspoře a k úspoře pohonných hmot snížením počtu jízd.

Technika RV 2019

Technika RV 2019

Datum: 5. 9. 2022

V rámci realizace projektu došlo k nákupu neseného mulčovače kompatibilního s tříbodovým závěsem traktoru kterým příjemce již disponuje. Pořízený stroj přispěje k efektivnějšímu rozkladu biomasy pěstovaných meziplodin a ke snížení tlaku chorob v následných plodinách.

Zobrazeno 1-30 ze 71
Mohlo by vás zajímat
Obce MAS