Obsah

SEMINÁŘ AGROLESNICTVÍ

Typ: ostatní
MAS Lípa pro venkov se stala spoluorganizátorem semináře k aktuálnímu tématu “Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny“, který se uskutečnil ve čtvrtek 14. 3. 2019 v Dačického domě v Kutné Hoře. Hlavním přednášejícím byl Radim Kotrba z ČZU.

Agrolesnictví je způsob hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě, který kombinuje pěstování dřevin s některou formou zemědělské produkce (tj. pěstování plodin, chov zvířat) na jednom pozemku. Tento způsob hospodaření přináší zlepšený stav půd s vyššími produkčními možnostmi, ale také významné mimoprodukční funkce - zejména protierozní funkci, zadržování vody v krajině, zvýšení biologické různorodosti krajiny a v neposlední řadě tvoří významný estetický prvek. 

 

Akce byla určena pro zemědělce, zástupce obcí, laickou i odbornou veřejnost a měla za cíl přinést informace o tomto v minulosti běžně praktikovaném způsobu obhospodařování půdy, který má řadu pozitivních přínosů. Seminář byl plně hrazen z projektu TAČR (více informací o projektu i o samotném agrolesnictví zde)  - aplikačním partnerem projektu je i Středočeský kraj. 

Cílem bylo téma agrolesnictví popularizovat a také se od zemědělců dozvědět, jaké možnosti či rizika v agrolesnictví vidí. Proto na závěr semináře proběhla tzv. ohniskovou debata, při níž se Lukáš Kala z AV ČR - Botanický ústav v.v.i. snažil identifikovat problematické aspekty agrolesnictví (resp. pěstování dřevin v zemědělské krajině). Získané informace budou využity ve výzkumu, jehož výsledky budou na našich stránkách také uveřejněny.

 


Příloha

Vytvořeno: 27. 3. 2019
Poslední aktualizace: 27. 3. 2019 12:36
Autor: Správce Webu