Obsah

Doklady statutu

Otázka:

Jaké dokumenty dokládá pro osvědčení právního statutu při podání žádosti občanské sdružení?

Odpověď:

Pro občanské sdužení je nejčastější formou doložení pravního statutu doklad o přidělení IČ (ne starší tří měsíců před datem podání  žádosti), který vydává příslušný územní odbor ČSÚ. S tímto dokladem je třeba předložit stanovy OS a dále ověřený doklad o volbě statutárního zástupce.

Pokud je OS vedeno v živnostenském nebo obchodním rejstříku, může právní statut doložit výpisem z těchto rejstříků a nemusí ho dokládat v písemné podobě.