Obsah

Problematika DE MINIMIS

Otázka:

Jak a v jakém termínu se počítají dotace obdržené v režimu DE MINIMIS?


Odpověď:

Podpora poskytovaná v režimu DE MINIMIS nesmí ve třech za sebou následujících kalendářních letech překročit výši 200.000 EUR. Režim poskytnutí dotace by měl být vždy uveden v dohodě o poskytnutí dotace a přidělená částka se počítá ke dni podpisu dohody. V případě nejasností je lepší kontaktovat poskytovatele dotace.

V letech 2009 a 2010 byl tento režim v rámci tzv. přechodného rámce navýšen o částku 300.000 EUR. Pro rok 2011 však už znovu platí jeho původní výše. Po uplynutí tří let od podpisu dohody se poskytnutá částka umazává a je možno znovu žádat v tomto režimu. Pokud je částka vyčerpána nezbývá než zvolit jiný režim veřejné podpory, který je však pro žadatele většinou méně výhodný.