Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

XIV. řádná valná hromada MAS Lípa pro venkov z.s.

Typ: ostatní
Řádná valná hromada spolku se uskutečnila ve čtvrtek 27.2.2014 od 15.00 hod. v chatě mysliveckého sdružení ve Zbraslavicích. Jednání se řídilo níže uvedeným doplněným programem a zúčastnilo se ho 53 zástupců členů spolku.
Schválený program jednání
 
XIV. řádné valné hromady
 
Místní akční skupiny Lípa pro venkov z.s.,
 
která se uskutečnila ve čtvrtek 27. 2. 2014  v 15.00 hod.
 
v chatě mysliveckého sdružení ve Zbraslavicích
 
 
1,      Prezence
2,      Zahájení, přivítání hostů
3,      Ustanovení ověřovatelů zápisu, návrhové a sčítací komise
4,      Schválení programu VH
5,      Změna stanov spolku
6,      Potvrzení volby předsedy a místopředsedy spolku, potvrzení volby členů monitorovacího a kontrolního výboru, 
         volba členů výběrové komise
7,      Zpráva o činnosti za rok 2013
8,      Zpráva kontrolního výboru a výsledek přezkoumání hospodaření
9,      Změny a revize členské základny a území MAS
10,     Plán činnosti na rok 2014
11,     Výše členských příspěvků v roce 2014
12,     Rozpočet na rok 2014
13,     Schválení projektů vybraných k podpoře v rámci 9. výzvy
14,     Vystoupení hostů
15,     Diskuse, usnesení a zakončení
16,     Občerstvení
 
 
 
    Za MAS Lípa pro venkov s pozdravem
 
Ondřej  Havlovic
                                                                                    předseda MAS Lípa pro venkov z.s.

 

Zápis a usnesení Valné hromady
Nové stanovy spolku
Rozvaha k 31_12_2013
Výkaz zisku a stráty k 31_12_2013
Zpráva auditora
Rozpočet 2014
Schválené projekty 9. výzvy MAS
Výroční zpráva za rok 2013

 

Foto Foto Foto
Foto Foto Foto
Foto Foto Foto
Foto Foto Foto

 


Vytvořeno: 28. 2. 2014
Poslední aktualizace: 31. 1. 2019 09:00
Autor: