Obsah

Relaxace s hudbou

ZŠ Zbraslavice pořídila v rámci projektu "Relaxace s hudbou" nové bicí nástroje pro hudební výchovu a volnočasové aktivity žáků pod vedením učitelů. Nákup hudebních nástrojů byl podpořen Fondem kultury a sportu pro rok 2013.

ZŠ Zbraslavice pořídila v rámci projektu "Relaxace s hudbou" nové bicí nástroje pro hudební výchovu a volnočasové aktivity žáků pod vedením učitelů. Tentokrát byly nakoupeny bubny a ozvučná dřívka, které slouží k výuce hudby a jejího prožívání.

MAS Lípa pro venkov o.s. podpořila tuto akci finančním příspěvkem z Fondu kultury a sportu ve výši 4 000 Kč.