Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Sdružení obcí kutnohorský venkov

Zpráva o výsledku přezkoumání 2017 - DSO (zveřejněno 4.7. 2018)

Výkaz zisku a ztráty 2017 - DSO (zveřejněno 4.7. 2018)

Rozvaha 2017 - DSO (zveřejněno 4.7.2018)

Příloha 2017 - DSO (zveřejněno 4.7.2018)

FIN 2017 - DSO (zveřejněno 4.7. 2018)

Závěrečný účet 2017 - DSO - schválený (zveřejněno 4.7.2018)

Zpráva o výsledku přezkoumání 2017 (zveřejněno 4.6.2018)

Výkaz zisku a ztráty 2017 (zveřejněno 4.6.2018)

Rozvaha 2017  (zveřejněno 4.6.2018)

Příloha 2017 (zveřejněno 4.6.2018)

Návrh - Závěrečný účet 2017 (zveřejněno 4.6.2018)

FIN 2017 (zveřejněno 4.6.2018)

Rozpočtový výhled 2018 - 2022 (zveřejněno 30.11.2017)

Návrh rozpočtu na rok 2018 (zveřeněno 30.11.2017)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí (zveřejněno 30.11.2017)

DSO - Návrh závěrečného účtu 2016  (zveřejněno 30.5.2017)

DSO - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí 2016  (zveřejněno 30.5.2017)

DSO - Příloha - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (zveřejněno 30.5.2017)

Návrh rozpočtu na rok 2017 - zveřejněno 29.11.2016

Návrh závěrečného účtu 2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí 2015

Příloha - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Návrh rozpočtu DSO Kutnohorský venkov na rok 2016

Strategický dokument Kutná Hora

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora

Náklady na provoz centra služeb

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora

Návrh závěrečného účtu DSO Kutnohorský venkov za rok 2014
Závěrečný účet bude projednán na valné hromadě DSO, která se uskuteční 10.6.2015 v 13:30 na Obecním úřadě v Černínech.

Návrh rozpočtu DSO Kutnohorský venkov na rok 2015

Závěrečný účet DSO Kutnohorský venkov za rok 2013

Návrh rozpočtu DSO Kutnohorský venkov na rok 2014

Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregionu Kutnohorský venkov

Návrh rozpočtu DSO Kutnohorský venkov 2013

Závěrečný účet DSO Kutnohorský venkov