Obsah

Terénní programy v regionu Lípa pro venkov

Typ: ostatní
Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu se zaměřuje na aplikaci programu sekundární prevence na vybraných základních školách (v 9. třídách), středních školách a odborných učilištích v regionu Lípa pro venkov.

Cílem projektu je formou pravidelného aktivního přístupu k cílové skupině navázat kontakt a podchytit problematiku závislostí nejen na drogách, ale i na hazardních/digitálních hrách nebo sociálních sítích. Působením zkušeného týmu terénních pracovníků se budou řešit i souběžné problémy s dluhovou spirálou a psychosociální intervence. Realizace projektu probíhá od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

Název projektu CLLD: Terénní programy v regionu Lípa pro venkov

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010374

Výzva MAS: Výzva MAS Lípa pro venkov_OPZ_Sociální služby_V.

Název žadatele: Prostor plus o.p.s.

Místo realizace projektu: region Lípa pro venkov

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1.984.716,55,-Kč


Vytvořeno: 17. 7. 2020
Poslední aktualizace: 4. 8. 2020 12:26
Autor: Správce Webu