Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

#

Úspěšné projekty 7. výzvy - Miroslav Prchal, Oprava hospodářské budovy

Kontrola místa realizace projektu proběhla za účasti pracovníků SZIF dne 5.11.2014. celý text

ostatní | 7. 11. 2014 | Autor:
#

Úspěšné projekty 7. výzvy - Václava Boušková, Komplexní modernizace zemědělského objektu

Fyziká kontrola projektu za přítomnosti pracovníků MAS proběhla v pátek 20.12.2013. celý text

ostatní | 23. 12. 2013 | Autor:
#

Úspěšné projekty 7. výzvy - Stáj Rozárka, Aktivity s využitím koní nejen pro osoby se zdravotním postižením

Ještě před vánočními svátky se pracovníci MAS účastnili kontroly projektu v centru Rozárka na Bykáni. celý text

ostatní | 18. 12. 2013 | Autor:
#

Úspěšné projekty 7. výzvy - Jaroslav Ložek, Nákup oboustranného pluhu

Příklad projektu realizovaného soukromým zemědělcem v rámci 7. výzvy MAS. Fyzická kontrola proběhla 27.11.2013. celý text

ostatní | 29. 11. 2013 | Autor:
#

Úspěšné projekty 7. výzvy - Obec Červené Janovice, Modernizace elektrorozvodů, zařizovacích předmětů WC a okapové římsy

23.října prošel fyzickou kontrolou místa realizace projekt modernizace ZŠ Červené Janovice. celý text

ostatní | 25. 10. 2013 | Autor:

SZIF potvrdil výběr projektů 7. výzvy

Na stránkách RO SZIF byly zveřejněny podpořené projekty 7. výzvy MAS. Návrhy smluv a zvací dopisy by měly k úspěšným žadatelům dorazit v nejbližší době. celý text

ostatní | 22. 10. 2013 | Autor:
#

Úspěšné projekty 7. výzvy - Ing. Josef Ložek, Nákup secího stroje

Další realizovaný projekt tentokrát ze 7. výzvy řešil nákup zemědělské techniky. celý text

ostatní | 25. 9. 2013 | Autor:
#

Úspěšné projekty 7. výzvy - Obec Slavošov, Nákup křovinořezů, motorové pily a příslušenství

Obec Slavošov - Nákup křovinořezů, motorové pily a příslušenství celý text

ostatní | 24. 9. 2013 | Autor:
#

Úspěšné projekty 7. výzvy - O.S. Strniště, Stará fara pro nové setkávání

O.s. Strniště, Stará fara – nový prostor pro setkávání celý text

ostatní | 23. 9. 2013 | Autor:
#

Úspěšné projekty 7. výzvy - Obec Močovice, Obnova dětského víceúčelového hřiště - Močovice u sokolovny

Prvním vyúčtovaným projektem letošní výzvy se stal projekt obnovy dětského hřiště v Močovicích. celý text

ostatní | 25. 6. 2013 | Autor:
#

Úspěšné projekty 7. výzvy - Marie Holíková, Nákup lisu s variabilní komorou

Také další projekt, který prošel fyzickou kontrolou místa realizace v květnu, patřil k zemědělským projektům. Schválen byl však až v rámci 7. výzvy. celý text

ostatní | 27. 5. 2013 | Autor:
#

Úspěšné projekty 7. výzvy - Obec Suchdol, Nákup traktoru pro práci v lese

Kontrolou v místě realizace projektu byl uzavřen jednoduchý projekt zaměřený na nákup lesní techniky. celý text

ostatní | 19. 4. 2013 | Autor:
#

Úspěšné projekty 7. výzvy - Obec Slavošov, Přístavba a rekonstrukce hasičské zbrojnice v Hranicích

V dubnu prošel fyzickou kontrolou místa realizace projekt obnovy hasičárny v Hranicích u Slavošova. celý text

ostatní | 1. 4. 2013 | Autor:
#

Úspěšné projekty 7. výzvy - Tělocvičná jednota Sokol Zbraslavice, Výměna oken a dveří v Sokolovně ve Zbraslavicích

Dalším zrealizovaným projektem v rámci 7. výzvy byla rekonstrukce zbraslavické sokolovny. celý text

ostatní | 6. 3. 2013 | Autor:
#

Úspěšné projekty 7. výzvy - Jaroslav Seifert, Nákup srovnávací frézky a zateplení stropu truhlárny

Krátce po Novém roce proběhla kontrola projektu zaměřeného na modernizaci truhlářské dílny. celý text

ostatní | 7. 1. 2013 | Autor:

Úspěšné projekty 7. výzvy - Jiří Čermák, Zakoupení software pro zpracování krovů a dřevěných konstrukcí pro jejich výrobu pomocí CNC

Fyzické kontroly projektů se nezastavily ani za nepříznivého zimního počasí. celý text

ostatní | 3. 1. 2013 | Autor:
#

Úspěšné projekty 7. výzvy - ZOD Potěhy, Výstavba brouzdaliště pro fázovou dezinfekci končetin dojnic v ZOD Potěhy

Kontrola místa realizace projektu proběhla 29.října 2012 za účasti zástupců MAS a kontrolorů RO SZIF Praha. celý text

ostatní | 31. 10. 2012 | Autor:
#

Úspěšné projekty 7. výzvy - Obec Potěhy, Rekonstrukce osvětlení ZŠ a MŠ Potěhy

Dne 22.října 2012 se pracovníci MAS účastnili hned dvou kontrol projektů v místě jejich realizace. Druhým z nich byla rekonstrukce osvětlení v ZŠ a MŠ Potěhy. celý text

ostatní | 24. 10. 2012 | Autor:
#

Úspěšné projekty 7. výzvy - Obec Nové Dvory, Výměna oken, žaluzií a dveří na pavilonu jídelny ZŠ a MŠ Nové Dvory

Dne 22.října 2012 se pracovníci MAS účastnili hned dvou kontrol projektů v místě jejich realizace. Jedním z nich byla přes prázdniny dokončená výměna oken školní jídelny v Nových Dvorech. celý text

ostatní | 24. 10. 2012 | Autor:
#

Úspěšné projekty 7. výzvy - ZOD Úmonín, Rekonstrukce systému vytápění dílen na opravy zemědělské mechanizace

ZOD Úmonín, Rekonstrukce systému vytápění dílen na opravy zemědělské mechanizace celý text

ostatní | 14. 5. 2012 | Autor:

Seznam podpořených a nepodpořených projektů 7. výzvy

Valná hromada na svém jednání ve Zbraslavicích 8.3.2012 schválila projekty navržené k podpoře v rámci 7. výzvy MAS (15. kola PRV) celý text

ostatní | 12. 3. 2012 | Autor:
#

Hodnocení projektů 7. výzvy MAS

Ve dnech 21.-23. 2. 2012 provedla Výběrová komise MAS Lípa pro venkov hodnocení projektů předložených do 7. výzvy. celý text

ostatní | 27. 2. 2012 | Autor:
#

Veřejné obhajoby projektů 7. výzvy - pozvánka

Veřejné obhajoby spojené s hodnocením projektů výběrovou komisí MAS se budou konat ve dnech 21.- 23. února 2012 vždy od 13.00 hod. v zasedací místnosti MAS Lípa pro venkov ve Zbraslavicích. celý text

ostatní | 27. 2. 2012 | Autor:

Seznam projektů zaregistrovaných do 7. výzvy MAS

V pátek 20.1.2012 v 15.00 byl ukončen příjem žádostí do 7. výzvy MAS. V termínu bylo zaregistrováno celkem 38 projektů předložených do pěti dotačních titulů, které byly vypsány. celý text

ostatní | 23. 1. 2012 | Autor:
#

Školení pro žadatele v 7. výzvě

Pro žadatele připravující žádost do 7. výzvy realizovala MAS tři školení, na kterých byl prezentován způsob vyplňování žádostí. celý text

ostatní | 9. 1. 2012 | Autor:

7. výzva MAS Lípa pro venkov o.s.

Dnem 12. prosince 2011 vyhlašujeme 7. výzvu příjmu žádostí na čerpání prostředků alokovaných na realizaci Strategického plánu Leader "Společně pro kutnohorský venkov" v rámci 15. kola Programu rozvoje venkova. Žádosti o dotaci budou přijímány od 16. 1. do 20.1.2012 v kanceláři MAS Lípa pro venkov ve Zbraslavicích čp. 2 (na zámečku). Konzultace pro žadatele budou probíhat v termínu od 12.12.2011 - 13.1. 2012. celý text

ostatní | 14. 12. 2011 | Autor:
#

Úspěšné projekty 7. výzvy - Obec Chabeřice, Nákup lesnické techniky

V rámci tohoto projektu došlo k nákupu malotraktoru Belarus 320.4, štěpkovače WC 8N a přívěsu za malotraktor TL 1500. celý text

ostatní | 23. 8. 2010 | Autor: