Obsah

Zprávy

Výběr projektů – 3. výzva IROP_NAVÝŠENÍ ALOKACE

Ve středu 10.10. 2018 schválil Řídící orgán IROP žádost Rady MAS Lípa pro venkov o navýšení finanční alokace 3. výzvy IROP – Vzdělávání na 22 mil. Kč (CZV).
Nyní lze podpořit všechny projekty, které prošly formálním hodnocením a přijatelnosti a hodnocením věcným – viz příloha.
celý text

ostatní | 11. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Výběr projektů – 3. výzva IROP_Vzdělávání

Dne 27.9. 2018 proběhlo zasedání Rady MAS v kanceláři MAS Lípa pro venkov z.s. Na programu jednání byl výběr projektů z 3. výzvy IROP – Vzdělávání. Bližší informace – viz přiložený dokument. celý text

ostatní | 9. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Věcné hodnocení

Zasedání Výběrové komise MAS Lípa pro venkov k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Lípa pro venkov -IROP- Vzdělávání proběhlo 20.9.2018 v kanceláři MAS Lípa pro venkov od 14.00 hodin. celý text

ostatní | 25. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ - IROP – VZDĚLÁVÁNÍ

V rámci 3. výzvy MAS Lípa pro venkov - IROP – Vzdělávání v souladu se Strategií CLLD „Lípa pro venkov i pro město“ byly přijaty žádosti dle níže uvedeného seznamu. celý text

ostatní | 29. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
#

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE_IROP_VZDĚLÁVÁNÍ

Ve čtvrtek 2.8. 2018 uspořádala MAS Lípa pro venkov seminář pro žadatele v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), pro 3. Výzvu MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Vzdělávání. celý text

ostatní | 7. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na seminář pro žadatele v rámci IROP - Vzdělávání

MAS Lípa pro venkov, z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele o dotaci ve Výzvě MAS Lípa pro venkov - IROP – Vzdělávání, která byla vyhlášena dne 12. 7. 2018. celý text

ostatní | 26. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

VÝZVA MAS V RÁMCI IROP – VZDĚLÁVÁNÍ

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 12.07.2018 vyhlášena 3. výzva MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Vzdělávání. celý text

ostatní | 12. 7. 2018 | Autor: Správce Webu