Obsah

Zprávy

VÝBĚR PROJEKTŮ – 7. VÝZVA IROP_NAVÝŠENÍ ALOKACE

Ve středu 18.12. 2019 schválil Řídící orgán IROP žádost Rady MAS Lípa pro venkov o navýšení finanční alokace 7. výzvy IROP – Vzdělávání na 11 911 891,61 Kč (CZV).
Nyní lze podpořit všechny projekty, které prošly formálním hodnocením a přijatelnosti a hodnocením věcným – viz příloha.
celý text

ostatní | 18. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
foto

VÝBĚR PROJEKTŮ – 7. VÝZVA IROP_VZDĚLÁVÁNÍ

Dne 4.11. 2018 proběhlo zasedání Rady MAS v kanceláři MAS Lípa pro venkov z.s. Na programu jednání byl výběr projektů ze 7. výzvy IROP – Vzdělávání. Bližší informace – viz přiložený dokument. celý text

ostatní | 8. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

VĚCNÉ HODNOCENÍ

Zasedání Výběrové komise MAS Lípa pro venkov k věcnému hodnocení projektů přijatých v rámci Výzvy MAS Lípa pro venkov -IROP- Vzdělávání proběhlo 29.10.2019 v kanceláři MAS Lípa pro venkov od 15.00 hodin. celý text

ostatní | 30. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ - IROP – VZDĚLÁVÁNÍ

V rámci 7. výzvy MAS Lípa pro venkov - IROP – Vzdělávání v souladu se Strategií CLLD „Lípa pro venkov i pro město“ byly přijaty žádosti dle níže uvedeného seznamu. celý text

ostatní | 28. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
#

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE_IROP_VZDĚLÁVÁNÍ

V úterý 6.8. 2019 uspořádala MAS Lípa pro venkov seminář pro žadatele do 7. Výzvy MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu zaměřený do oblasti Vzdělávání. celý text

ostatní | 7. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE V RÁMCI IROP - VZDĚLÁVÁNÍ

MAS Lípa pro venkov, z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele o dotaci ve Výzvě MAS Lípa pro venkov - IROP – Vzdělávání, která byla vyhlášena dne 12. 7. 2019. celý text

ostatní | 17. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

VÝZVA MAS V RÁMCI IROP – VZDĚLÁVÁNÍ

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 12.07.2019 vyhlášena 7. výzva MAS Lípa pro venkov k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Vzdělávání. celý text

ostatní | 12. 7. 2019 | Autor: Správce Webu