Obsah

Prorodinná opatření

V rámci OPZ bylo za celé programové období 2014 - 2020 podpořeno celkem 11 projektů, z toho 8 projektů na prorodinná opatření.

1. výzva - Kutnohorské příměstské tábory zaměřené na sport

                Příměstský tábor ve Zruči nad Sázavou

                Centrum Paběnice - podpora zaměstnanosti

3. výzva - Příměstské tábory Hůrka

4. výzva - Dětské centrum Polipsy

6. výzva - Paběnice - rozšíření podpory zaměstnanosti

              - Dětské centrum Polipsy II

              - Kutnohorské příměstské tábory zaměřené na sport II

Zprávy

#

Kutnohorské příměstské tábory zaměřené na sport II

Projekt si klade za cíl přispět ke zlepšení sladění pracovních a rodinných povinností rodičů s dětmi
prostřednictvím zajištění dostupné péče o jejich děti v kritickém období hlavních školních prázdnin a
podpořit tak rodiče v jejich pracovním uplatnění. celý text

ostatní | 7. 10. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Dětské centrum Polipsy II

Projekt řeší rozšíření finančně a místně dostupné služby péče o děti - dětské skupiny. Umístění dětí v
předškolním věku od 3 let do začátku školní docházky do centra (dopolední nebo celodenní péče o děti
pod vedením zkušených pečujících osob) usnadní jejich rodičům participaci na pracovním trhu.
celý text

ostatní | 7. 10. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Paběnice - rozšíření podpory zaměstnanosti

Dětská skupina pro veřejnost, jejíž zázemí bylo v obci vybudováno, je určena zejména pro děti z obce
Paběnice. Provoz dětské skupiny umožňuje rodičům dětí v předškolním věku (2 - 6 let) znovu se zapojit
do pracovního procesu, budovat kariéru, případně zvýšit kvalifikaci a najít zaměstnání. celý text

ostatní | 7. 10. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Dětské centrum Polipsy

Projekt zahrnuje provoz finančně a místně dostupné služby péče o děti - dětské skupiny pro veřejnost. Dětské centrum Polipsy slouží k umístění dětí ve věku od 3 let do začátku školní docházky do centra (dopolední nebo celodenní péče o děti pod vedením zkušených pečujících osob). celý text

ostatní | 25. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Příměstské tábory Hůrka

Projekt Příměstské tábory Hůrka si klade za cíl zlepšit možnosti slaďování rodinného a pracovního života cílových osob v regionu Kutnohorska a umožnit jim tak plnohodnotně se začlenit na trh práce. V průběhu projektu se zrealizovalo celkem 12 turnusů příměstských táborů vždy s kapacitou 20 dětí. celý text

ostatní | 25. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Centrum Paběnice - podpora zaměstnanosti

Projekt zahrnuje vybudování a provoz finančně a místně dostupné služby péče o děti. Zařízení provozovalo dětskou skupinu pro veřejnost pro děti v předškolním věku od 1 roku věku do věku začátku školní docházky, a dále péči o děti na 1. stupni ZŠ, po vyučování v odpoledních hodinách. celý text

ostatní | 24. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Příměstský tábor ve Zruči nad Sázavou

Předmětem projektu je realizace příměstského tábora ve Zruči nad Sázavou. Cílem projektu je zlepšení nabídky cenově dostupných a kvalitních zařízení a služeb péči o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života. celý text

ostatní | 24. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Kutnohorské příměstské tábory zaměřené na sport

Projekt si klade za cíl přispět ke zlepšení sladění pracovních a rodinných povinností rodičů s dětmi prostřednictvím zajištění dostupné péče o jejich děti v kritickém období hlavních školních prázdnin a podpořit tak rodiče v jejich pracovním uplatnění. celý text

ostatní | 24. 6. 2020 | Autor: Správce Webu