Obsah

Sociální služby

V rámci OPZ bylo za celé programové období 2014 - 2020 podpořeno celkem 11 projektů, z toho 3 projekty na sociální služby.

2. výzva - Sociálně terapeutická dílna v Kutné Hoře

5. výzva - Terénní programy v regionu Lípa pro venkov

7. výzva - Občanská poradna Kutná Hora - rozšíření služeb na území MAS

 

Zprávy

Občanská poradna Kutná Hora - rozšíření služeb na území MAS

Oblastní charita Kutná Hora poskytuje službu odborného sociálního poradenství pro obyvatele žijící na území MAS Lípa pro venkov v ambulantní formě v nových místech poskytování, rozvijí zde terénní formu služby. Zároveň jsou nastaveny i nové formy poskytování služby využitím moderních nástrojů. celý text

ostatní | 17. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
foto

Terénní programy v regionu Lípa pro venkov

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu se zaměřuje na aplikaci programu sekundární prevence na vybraných základních školách (v 9. třídách), středních školách a odborných učilištích v regionu Lípa pro venkov. celý text

ostatní | 17. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Sociálně terapeutická dílna v Kutné Hoře

Projekt si klade za cíl zřídit a provozovat nové pracoviště Sociálně terapeutické dílny pro uživatele z Kutné Hory, kteří by jinak museli dojíždět do služby na jiná pracoviště, případně by z tohoto důvodu službu nemohli využívat. celý text

ostatní | 17. 7. 2020 | Autor: Správce Webu