Obsah

Výzvy z Operačního programu Zaměstnanost

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou přijímány žádosti o podporu na Prorodinná opatřeníSociální služby z Operačního programu Zaměstnanost. 

Na této stránce naleznete veškeré potřebné informace týkající se výzev MAS Lípa pro venkov v rámci komunitně vedeného místního rozvoje OPZ.

Další informace obecně platné pro žadatele jsou dostupné v sekci Dokumenty  – Pravidla pro žadatele, Pokyny k vyplnění žádost v IS KP14+ atd.

Kontakt: 

Bc. Lída Kršňáková - Manažerka OPZ

mobil: 607 999 176, e-mail: krsnakova@lipaprovenkov.cz

 

Výzva MAS č. 1

Výzva MAS č. 2

Výzva MAS č. 3

Výzva MAS č. 4

Výzva MAS č. 5

Výzva MAS č. 6

Výzva MAS č. 7