Menu
Lípa pro venkov z.s.
ObecZbraslavice

Animace škol (šablony II)

 

logo

                   

logo

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) podporuje školy mimo jiné i formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon pro MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠD, ŠK, ŠVČ.

MAS má v tomto programovacím období ve vztahu k šablonám funkci animátora školství, což představuje metodickou pomoc pro MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, pořádání školení pro žadatele a příjemce a konzultační činnost při realizaci projektů. 

Dne 28.2. 2018 vyhlásil Řídící orgán OP VVV výzvu, včetně kompletní dokumentace a detailních podmínek pro realizaci projektů. Žádosti lze podávat přes IS KP14+.

Bližší informace naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii

Mohlo by vás zajímat
Obce MAS